fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Lütfen Bekleyin...

Doğrulanmış Profil
Özel Nasibe Eryetiş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

Özel Nasibe Eryetiş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi verified

Okulu Paylaş!
 • whatsapp share
 • twitter share
 • facebook share
 • mail share

Genel Bilgiler

Psikolojik Danışman: Var
Sınıf Mevcudu: 24
Okul Saatleri:
Tam gün: 08:30/16:30

Özel Nasibe Eryetiş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Hakkında


Özel Nasibe Eryetiş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (SAĞLIK ALANI)
2012 Yılında Eğitim-Öğretime başlayan Özel Nasibe Eryetiş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Sn. Dr. Vedat ERYETİŞ tarafından kurulmuştur.
Okulumuzun geniş kullanım alanlı binası ve bahçe alanı vardır. Bünyesinde modern konferans salonu, yemekhane, öğrenci kantini, kapalı ve açık spor salonu bulunmaktadır.
Özel Nasibe Eryetiş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri (Hemşire Yardımcılığı) alanında Teknik program ile Meslek Programı bulunmaktadır.
Teknik Program: Ortaokulda başarılı ve iddialı öğrencilerden oluşan bir programdır. Akademik ve mesleki başarı 9. Sınıftan itibaren lise öğreniminde de önemlidir. Fen lisesi düzeyinde akademik derslerle öğrencilerimiz üniversiteye hazırlanırken meslek dersleri ile de sağlık ordusuna birer nefer kazandırılır.
Meslek Program: Sekizinci sınıfı geçmiş el becerileri gelişmiş ve sağlık alanında çalışmakta istekli öğrencilerden oluşur. 9. sınıftan itibaren akademik ve mesleki çalışmalarla öğrencilerimiz ister üniversite öğrenimlerine devam edebilirler isterlerse de hastanelerde Klinik Destek Elemanı olarak çalışabilirler.
Teknik ve Meslek Programlarda hedef: “AKADEMİK ve MESLEKİ BAŞARI” dır.
Vizyon: Evrensel nitelikli lider okul olmak.
Misyon: Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda; ülkemizin değerleri ile evrensel insani değerleri özümseyen, mesleğini seven, görev ve sorumluluk duygusu gelişmiş, sağlık hizmetleri ihtiyacına uygun bilgilerle donanmış, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, etik değerlere sahip, bilimsel düşünebilen, değişen şartlara uyum sağlayabilen, her durumda ekip çalışması yapabilen, öz güveni yüksek, mesleki bilgi ve becerileriyle en çok tercih edilen lider sağlık personeli olarak yetişmelerinin yanında iyi bir yükseköğretim programına da hazırlamaktır. Bilimsel düşünceyi ön planda tutan ilkeli anlayışımızla; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık, milli ve manevi değerlere bağlılık, toplumun moral değerlerine bağlılık, adalet ve eşitlik, insana saygı, çağdaşlık, demokrasi, iş birliği, sağlıklı iletişim, çalışkanlık, güvenilirlik, kararlılık, verimlilik, şeffaflık, bencillikten uzak “bir anlayış”, çevreye ve doğaya saygı, koruma anlayışı değerleri kazandırılır.
Özel Nasibe Eryetiş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nde
Ülkemizin mesleki sorunlarına duyarlı, insan ve vatandaşlık haklarına saygılı, insanın sağlığını koruma anlayışı, çevreyi koruma konusunda duyarlı, araştırmacı ve bilimsel düşünceye sahip, kendisini insan hayatına adamış, insan sağlığına öncelik veren bir kişilikte eğitim verilir.
Eğitim Programı: Uzman yönetim kadrosu ile yapılan planlamalar doğrultusunda, branşlarında başarılı meslek ve kültür dersleri öğretmenleri ile öğrenciler; eğitim ve uygulama alanlarında yeni gelişmeleri takip ederek donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlanmaktadır. Bütünüyle öğrenci merkezli, yaşam içinde eğitim ortamları ve programlarıyla, deneyimli kadrosuyla öğrencilerini sadece bir üniversiteye değil, aynı zamanda hayata da hazırlar.
Okulumuzda İngilizce yanında ikinci yabancı dil olarak Almanca dersleri yer almaktadır. Böylece Sağlık turizmi, ülkemizdeki sağlık birimleri ile yabancı ülkelerde sağlık alanında hizmetler verebilmektedir. Öğrencilerimizin tam donanımlı sağlık çalışanı olabilmeleri için 9. sınıfta İŞARET DİLİ öğretilmekte ve MEB İşaret Dili sertifikası verilmektedir. Üniversite hazırlık çalışmaları 9. sınıftan itibaren başlar, sistemli olarak devam eder; 11. ve 12. sınıftan itibaren yoğunlaşır. Hafta içi ek dersler, bu anlayışa göre düzenlenir. Ücretsiz olan etüt çalışmaları cumartesi günleri yapılmaktadır.
Özel Nasibe Eryetiş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dersler hafta içi 08.30’da başlar 16.30’da sona erer. Her gün 9 ders saati olmak üzere haftada 45 saat ders yapılır. Hafta sonu etüt ve üniversite hazırlık kursları saat 09.00’da başlar ve 13.00’te sona erer. Hafta sonu 6 saat ders yapılmaktadır. Öğrencilerin kazanım düzeyindeki ivmelerini ölçümleyen, onları bulundukları düzey konusunda bilgilendiren Kariyer Ofisi, genel değerlendirme sınavları ile ilgili tüm süreçleri de yürüterek öğrencinin genel durumunu, eksik olduğu kazanımları ve sınav analizlerini raporlar. Bu raporlar doğrultusunda PDR ve bölüm başkanları, öğrencilerin eksikliklerinin giderilmesi için tüm tedbirleri alırlar.
PDR: Öğrenciyi tanıma çalışmaları ile öğrenme tarzını belirleme ve öğrenme sürecinde kullanmaya yönelik çalışmalar yapar. Ders Çalışma Programı hazırlar ve haftalık takibini yapar. Sınava yönelik uygun yöntem geliştirir. Zamanı verimli kullanma ve seminer çalışmaları ile öğretmen, öğrenci ve velilerimize yönelik olarak da sınav sistemi, motivasyon ve iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik seminerler gerçekleştirilmektedir.
Laboratuvarlar: Okulumuzda; Bilişim, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Meslek dersleri laboratuvarlar bulunmaktadır. Laboratuvarlarımızda akıllı tahta veya barkovizyon yer almaktadır. Dijital ortamda hazırlanan dersler öğrencilerle işlenirken, tüm kaynaklara sınıfta erişilebilir. Laboratuvarlarımızda ders müfredatındaki tüm deneyler öğrencilerimiz tarafından geçekleştirebileceği araç-gereç ve malzemeler bulunmaktadır.
Derslikler: Dersliklerimiz akıllı tahta ile donatılmıştır. Ferah sınıflarımızda ışık-ısı bakımından rahat ve sakin bir ders ortamı sağlanmaktadır.
Kütüphane: Kütüphanemizde öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçları doğrultusunda görsel ve dokunsal araçların yanında dijital teknolojiler de kullanılır.
Spor Alanları: Okulumuzda kapalı spor salonu, masa tenisi salonu, okul bahçesinde yer alan basketbol alanı, voleybol alanı, mini futbol alanı bulunmaktadır.
Konferans Salonu: Her türlü sanatsal ve kültürel etkinliğin gerçekleştirildiği konferans salonumuz mevcuttur.
Kulüpler: Öğrencilerin kendine güven ve sorumluluk duygusu geliştirmelerine, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmalarına yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda yaptıkları çalışmaları kapsar.
Kulüplerimiz; Masa Tenisi Kulübü, Voleybol Kulübü, Modern Dans Kulübü, Basketbol Kulübü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü, Satranç ve Akıl Oyunları Kulübü, İngilizce Drama Kulübü, E-Twinning Kulübü, Fen ve Teknoloji Kulübü
Ulusal ve Uluslararası Projeler: Öğrencilerimize uluslararası farkındalık kazandırmak sosyal-duygusal becerilerini artırmak; kültürel ve sosyal farkındalıklarını geliştirmek; öğrendikleri yabancı dilleri gerçek ortamlarında gereksinimleri doğrultusunda kullanmalarını ve geliştirmelerini sağlamak; ortak oluşturulan proje çalışmalarında karşılıklı güven ortamı yaratmalarına ve küresel arkadaşlıklarını geliştirmelerine destek olunur.
Tübitak: Öğrencilerimiz her yıl TÜBİTAK proje yarışmasına katılmaktadır.
e-twinning: e-twinning Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur. e-twinning, iletişim kurmak, iş birliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa’daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan personele (öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler vb.) yönelik bir platform sunmaktadır.
Özel Nasibe Eryetiş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Avrupa Kalite Etiketi, Ulusal Kalite Etiketi, e güvenlik, e safety Label altın madalya almıştır. Okulumuz e Twinning okuludur. Dünya’da 1004, Türkiye’de 298, İstanbul’da 10 liseden biridir.
Spor Takımları: Kız-Erkek Basketbol Takımı, Kız-Erkek Voleybol Takımı, Kız-Erkek Masa Tenisi Takımı, Kız-Erkek Atletizm Takımı, Erkek Futbol Takımı,
Mezunlar: Mezunlarımızın okullarına olan bağlarını güçlendirmek, arkadaşlık duygularını ve birliktelik ruhunu geliştirmek için her yıl Geleneksel Mezunlar Günü düzenlenir. Mezunları bir araya getirerek profesyonel alanda birbirlerine destek olmaları ve birbirlerinin deneyimlerinden faydalanabilmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca eski mezunlarımız Kariyer Günleri’ne konuşmacı olarak davet edilir ve mezun olacak öğrencilerimizle okul ve iş hayatındaki tecrübelerini paylaşırlar.

Duyurular ve Etkinlikler

Özel Nasibe Eryetiş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Soru - Cevap

● Okulun benimsediği eğitim sistemi/yaklaşımı nelerdir?

- MEB Odaklı Eğitim

- Aktif Öğrenme Sistemi

- Hibrit Eğitim Modeli

● Yemekler okulda mı hazırlanıyor yoksa dışardan mı getiriliyor?

- Okulda hazırlanıyor

● Dersler kaç dakika sürüyor?

- 40 dakika

● Her sınıftan kaç şube var?

- 2

● Üniversiteye Hazırlık Sürecinde Kurs Desteği Sağlanıyor mu?

- İsteğe Göre

● Mezun Olan Öğrencilerinizin Bir Üniversiteye Yerleşme Oranı Nedir?

- %60-%70

● Okulda Hangi Mesleki Bölümler Mevcut?

- Hemşire Yardımcılığı

Özel Nasibe Eryetiş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Sıkça Sorulan Sorular

 • Özel Nasibe Eryetiş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi ortalama sınıf mevcutları kaçtır?
  24
 • Özel Nasibe Eryetiş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi hangi saatlerde hizmet veriyor?
  Tam gün eğitim saatleri 08:30 - 16:30 şeklindedir.
 • Özel Nasibe Eryetiş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi hangi yabancı dil imkanlarını sunuyor?
  Kurumda İngilizce, Almanca dil eğitimi verilmektedir.

Özel Nasibe Eryetiş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Yorumları (16)

 • Okulumuz sağlık meslek lisesi olarak en iyi eğitimi donanımlı laboratuvarlarda veriyor. Öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz oldukça ilgili. Bu okulda okuduğum için çok mutluyum.Pandemi bitince sosyal etkinliklerin daha fazla yapılmasını isterim :))

 • Herkese tavsiye edeceğim bir okul. Öğretmenleri ve çalışanları çok saygılı, ilgili insanlar. Emeklerine sağlık...Yönetici öğretmen ve çalışanlarının her alanda başarılı ve çözüm odaklı olduklarını gözlemliyorum.

 • Özel Nasibe Eryetiş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Değerli Velimiz, güzel yorumlarınız bizleri çok mutlu etti. Göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

 • Eğitim kadrosu ve kalitesiyle oldukça güzel bir okul. Tavsiye ederim.Dış görseli renklendirilebilir.

 • Özel Nasibe Eryetiş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Değerli Velimiz, güzel yorumlarınız bizleri çok mutlu etti. Göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

 • Mo

  Bizim kizimiz bu yil mezun oldu.Biz 4 yil boyunca okuldaki ogretmenlerimiz vede okul mudurumuzun ilgisinden cok memnun kaldik...sinf ogretmenimiz Burcu hanima vede diger branc hocalarimiza da emeklerinden dolayi tessekuru bir borc biliriz...iyi varlar...Son iki yili pandemiyle gecirdigimizden dolayi kizimiz staj yapamadi bu konuyla ilgili herhangi bi yorun uapamiyoruz...

 • Özel Nasibe Eryetiş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Değerli Velimiz, güzel yorumlarınız bizleri çok mutlu etti. Göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

 • Ss

  Her konuda öğretmenleriyle ve öğretimleriyle mükemmeller.çocuklarımıza bir anne ve şefkatiyle yaklaşıyorlar ben çok sevdim iyikikide bu okulda okumuş kızımHiç bir şey bulamıyorum.

 • Özel Nasibe Eryetiş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Değerli Velimiz, güzel yorumlarınız bizleri çok mutlu etti. Göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

 • HA

  Okulun eğitiminden öğretmenlerimizin ilgisinden ben memnunumGeliştirmesini gerektiği bişey göremiyorum

 • Özel Nasibe Eryetiş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Değerli Velimiz, güzel yorumlarınız bizleri çok mutlu etti. Göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

 • AB

  Okulumuzdan çok memnunuz gayet güzel anlayışlı ilgili özverili ögretmenlerimiz var bir aile olduk onlarla teşekür ederiz ilgilerinden dolayı

 • Özel Nasibe Eryetiş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Değerli Velimiz, güzel yorumlarınız bizleri çok mutlu etti. Göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

 • ÇÇ

  Çocuğum 3 yıldır bu okulda okuyor. Seneye 12.sınıf olacak. Okulumuzdaki yönetici, öğretmen ve tüm çalışanlar özverili ve güler yüzlü. Çözüm odaklı bir okul olması bizim için oldukça önemli. Online eğitimi oldukça başarılı verdiler. Üniversiteye hazırlık konusunda da çalışmalarının iyi olduğunu gözlemliyorum. Güzel bir üniversite kazanacağına inanıyorum. Herkese tavsiye ederim.

 • Özel Nasibe Eryetiş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Değerli Velimiz, güzel yorumlarınız bizleri çok mutlu etti. Göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

 • YK

  Bu okuldan mezun olacağım için kendimden çok şanslı hissediyorum. Çünkü çok iyi bir eğitim sistemiyle beraber çok değerli ve işinde profesyonel öğretmenlerim sayesinde kendimi sınava hazır hissediyorum. Sevgili öğretmenlerim ve değerli müdürümüze sonsuz sevgilerimi ve saygılarımı en içtenliklerimle sunuyorum.

 • ŞÖ

  Bu okuldan mezunum. En güzel yıllarım burada geçti,en iyi dostlukları burada kurdum,burada kocaman bir ailem oldu. Eğer liseyi tekrar okuyabilme şansım olsaydı şüphesiz yine Eryetiş derdim :)

 • BA

  Eğitimde kaliteyi artırmak için sürekli yenilikleri takip eden, öğrencilerin yeteneklerini araştırıp geliştirmeye yönelik etkinlikler yapan, yine bilgi beceri ve davranışlarıyla öğrencileri hayata hazırlayan, eğitim gönüllüsü kadrosuyla bir bütün halinde hareket eden,her yönüyle güvenilir tavsiye edebileceğim bir okul.

 • Öğretmenlerin öğrencileri ile yakından ilgilenmeleri ve gereken başarıyı göstermeleri için çaba gösteren başarılı bir okul kadrosu var. Temizliğe çok önem veriliyor.

 • SY

  Çocuğumun arkadaşı okuyor, pandemi döneminde çok başarılı şekilde uzaktan eğitimlere canlı derslere devam ettiler, eğitim kaliteleri çok iyi. Sağlık alanında "Teknik Lise" özelliğine sahip bildiğim tek özel okul. Ayrıca eTwinning Okulu olduğunu da öğrendim. Başarılı uluslararası projeler yürütüyorlar. Eğitimcileri ve öğrencilerine başarılar dilerim.

 • G

  Çevremde övgüyle bahsedilen bir okuldu. Ben de gidip bizzat görme imkanı buldum. Derslikleri olsun, yemekhanesi olsun, bahçesi olsun öğrenciler için en iyisi düşünülmüş. Eğitim kalitesi ile de adından bahsettiren ve E-Twinning projeleriyle de ödül almış nadir okullardan. Yeğenimi yazdırdım, diğer velilere de kesinlikle öneririm

 • AB

  Okulunuzun sosyal etkinlikleri ve eğitimi konusunda çok iyi olduğunu çevremden duydum en kısa zamanda çocuğumu okulunuza getireceğim.

 • K

  Özel Nasibe Eryetiş Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin bu kadar donanımlı sınıfları ve sağlık materyallerinin olması çok güzel. Çocuğumuzun lise tercihini Sağlık Meslek Lisesinden yapması bizi gururlandırdı.

icon Senin Yorumun
icon

Bu okul hakkındaki yorumunu çok merak ediyoruz!

Bu okul ile ilgili tecrübelerini yazarak
çocuklarını bu okula yazdırmak isteyen velilerin karar sürecine yardımcı
olabilirsin.

Özel Nasibe Eryetiş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi İletişim Bilgileri

Doğu Mah. Tavşantepe Mevkii Çamlık Sokak No:7 Pendik/İstanbul
0 216 706 6902
Okul Hemen Sizi Arasın!
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun. Okul sizi hemen arasın.

Aradığınız Okul ile Hemen Ücretsiz İletişime Geçin!
Sizi arayalım.

Okul Seçerken
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Hemen Arayın!

0212 963 08 28
Harita
Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum