fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Lütfen Bekleyin...

Doğrulanmış Profil
Özel Gayrettepe Armada Ortaokulu

Özel Gayrettepe Armada Ortaokulu verified

Okulu Paylaş!
 • whatsapp share
 • twitter share
 • facebook share
 • mail share

Genel Bilgiler

Psikolojik Danışman: Var
Sınıf Mevcudu: 20
Okul Saatleri:
Tam gün: 08:20/16:10

Özel Gayrettepe Armada Ortaokulu Hakkında

Özel Gayrettepe Armada Ortaokulu'nda ezberci değil, öğrencinin akademik becerilerinin, analitik düşünme yeteneklerinin geliştirilmesine odaklı bir eğitim sistemi uygulanıyor. Öğrencilerimiz deneyimleyerek öğreniyor. Böylece olaylara geliştirdikleri farklı bakış açılarıyla yaratıcı düşünebilen, çözüm üreten, inisiyatif alabilen ve özgüveni yüksek bireyler olarak yetişiyor. 20 yılı aşkın dershanecilik tecrübemiz ile 5.sınıf itibariyle öğrencilerimizi lise sınavlarına hazırlıyoruz. 5.sınıfta yoğun bir İngilizce programı uygulanır. Akademik eğitim ve İngilizce öğretimi birbirine entegre edilmiştir. 6 ve 7.sınıfta İngilizce eğitimi ile birlikte akademik eğitim daha ön plana çıkmaktadır. 8.sınıfta ise lise sınavlarına hazırlık çalışmaları yoğunluk kazanır. 8.sınıf öğrencilerimiz hiçbir şekilde etüt, kurs ve özel derse ihtiyaç duymaz. Gerekli olan tüm çalışmalar okulda yapılır.
Yabancı Dil Eğitimi
Okulumuzda 5,6 ve 7.sınıflar için “İngilizce Kur Sistemi” uygulanır. Öğrencilerimiz düzey belirleme sınavı ile başlangıç, orta ve ileri olmak üzere üç gruba ayrılır. Amacımız, öğrencilerin seviyelerine uygun İngilizce eğitim modellerini uygulayıp tam öğrenmeyi sağlamaktır. Yabancı dil eğitim programımız uluslar arası müfredata uygun olup öğrencilermiz günlük etkinliklerin içinde yaşayarak öğrenirler. Öğrencilerimiz yıl içinde yaptıkları, İngilizce çalışmalarını, İngilizce konuşma yeteneklerini somut hale getirmek için İngilizce öğretmenlerinin liderliğinde yıl sonunda velilerine ‘’Speaking Club ‘’ etkinliğiyle sunum gerçekleştirirler. 2. Sınıf itibariyle Cambridge Engilish YLE sınavlarına katılım gösteren öğrencilerimiz başarısını kutlayan, özgüvenini arttıran ve uluslararası geçerliliği olan bir Cambridge English YLE sertifikası alır. Okulumuzda 3. sınıf itibariyle Almanca ya da İspanyolca, ikinci yabancı dil olarak verilir.
Rehberlik Desteği
Özel Gayrettepe Armada Ortaokulu'nda öğrencilerimiz, okul psikoloğu ve rehber öğretmenlerimizin desteğiyle özgüveni yüksek, güçlü yönlerinin farkında bireyler olarak yetişir. Her hafta okul psikoloğu tarafından gerçekleştirilen sınıf dersleri, bireysel öğrenci görüşmeleri ile karşılaştıkları sorunlarda çözüm üretebilen ürettiği çözümü uygulayan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Her ay belirli konularda düzenlenen öğrenci ve veli seminerleri ile çalışmalarımızı destekliyoruz.
Ölçme ve Değerlendirme
Özel Gayrettepe Armada Ortaokulu'nda öğrenme süreci ve öğrenci başarısı güvenilir yöntemlerle ölçülerek değerlendirilir. Ölçme değerlendirmede kullanılan çoklu yöntemler sayesinde tam öğrenme sağlanır. Bunun için hem klasik hem de alternatif ölçme değerlendirme araçları kullanılır. Öğrencilerimiz Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler alanlarındaki bilgi ve becerilerini her ay uygulanan KTT (Konu Tarama Testi) ile ölçer ve değerlendiririz. Eğitim-öğretim dönemi içerisinde haftalık müfredata göre işlenen konuları kapsayan sorulardan oluşan deneme sınavı ayda iki defa gerçekleştirilir.
Kulüp Dersleri
Öğrencilerimizin akademik gelişmelerinin yanında sosyal alanda gelişimine de önem veriyoruz. Bunun içinde haftada iki ders saati kulüp derslerinde bu alanlara yönelik çalışmalar yapıp öğrencilerimizin kendilerini keşfetmelerini destekliyoruz. Yoga, Satranç, Akıl - Zeka Oyunları, Robotik Kodlama, Moda Tasarımı, Sportif Oyunlar, Yaratıcı Yazarlık ve Dans kulüplerinde öğrencilerimiz yeteneklerini keşfediyorlar.
Günlük Eğitim Akışı
İlkokulda derslerimiz 08.20’de başlayıp 16.20’de biter. Günde 9 ders gören öğrencilerimizin her gün son dersi ‘’Ödev Saati’’ olarak gerçekleştirilir. Öğrencilerimiz, öğretmenlerinin yardımıyla ödevlerini okulda yaparlar. Böylece öğrencilerimizin okul sonrası evde kaliteli zaman geçirmelerini hedefleriz. Covid-19 salgı süresince online eğitim ve yüz yüze eğitim faaliyetleri eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Dileyen öğrencilerimiz, bütün sınıflarımızda bulunan akıllı tahtalar aracılığıyla evlerinden eş zamanlı olarak, okulda yapılan yüz yüze derslere katılabilmektedirler. Velilerimizin öğrencisinin akademik ve sosyal gelişimini takip edebilmeleri amacıyla her hafta ‘’Veli Bülteni’’ paylaşılır.
Etüt Çalışmaları
Deneme sınavı, KTT, MEB yazılı sonuçları ve sınıf içi performans değerlendirmelerine göre öğrencilerimize eksik konularını tamamlamaları için birebir ya da grup etütü yapılır. Danışman Öğretmen Takip Sistemi: Okulumuzda yoğun bir danışman öğretmenlik sistemi uygulanmaktadır. Her sınıfın bir danışman öğretmeni vardır.danışman öğretmen, öğrencilerinin deneme sınavı sonuçlarını, KTT sonuçlarını, MEB yazılı sonuçlarını ve akademik gelişimini takip eder; veli ve öğrencileriyle bireysel görüşmeler gerçekleştirip öğrenci başarısını yükseltmeyi hedefler.
LGS Çalışmaları
Öğrencilerimizin 8.sınıfın sonunda katılacakları Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için çalışmalarımız bir akademik program çerçevesinde yoğun olarak gerçekleştirilmektedir. 8.sınıfın başı itibariyle sınav sürecimize psikolojik hazırlıklar eşlik etmektedir. Akran mentorluğu, bilgilendirme seminerleri ve LGS sunumları ile öğrencilerimiz 8.sınıfla birlikte sınava hazırlanma sürecine aktif olarak katılım sağlamaktadırlar. Bu süreçte öğrenci – öğretmen – veli – okul yönetimi olarak ilerlemek çok önemlidir. Bu noktada velilerimizi de sınavlara hazırlık, değişen sınav sistemi, okul tercihleri gibi konularda güncel olarak bilgilendirip süreç boyunca işbirliğimizi sürdürmekteyiz. 7.sınıfı bitirip 8.sınıfa geçen öğrencilerimize tatile çıkmadan önce “Yaz Tatili LGS Ödevlendirmesi” verilip takibi sağlanır. 8.sınıf öğrencilerimiz okulların açılmasından 2 hafta önce “Hızlandırma Dersleri” ile LGS konularına başlarlar. Ara tatil ve yarı yıl tatilinde hızlandırma dersleri devam eder. İkinci dönem itibariyle 8.sınıf öğrencilerimiz cumartesi günleri yoğunlaştırılmış KGS derslerine katılırlar. Öğrencilerimize yıl içinde haftalık olarak her branştan verilen ödevler, danışman öğretmeni, rehber öğretmen ve branş öğretmenleri tarafından yine haftalık olarak kontrol edilip velilere bilgilendirmede bulunulur. Deneme sınavı sonuçları, KTT sonuçları ve sınıf içi performansına göre öğrencilerin eksik oldukları derslerden çizgialtı/çizgiüstü etütler yapılır. Bu etütler birebir, grup etütü ya da sınıf etütü şeklinde gerçekleştirilir. 8.sınıf öğrencilerimizin her gün 9.ders saati “Ofis Çalışmaları” için değerlendirilir. Öğrenciler küçük gruplar haline getirilip öğretmenleriyle soru çözümü yaparlar. 8.sınıf öğrencileri yıl içinde toplam 60 adet kurumsal deneme sınavı ve 20 adet KTT olurlar. Deneme sınavı ve KTT sonuçları, branş öğretmenleri tarafından analiz edilip değerlendirilir. Eksiği olan öğrenciler belirlenip çizgialtı/çizgiüstü etütüne alınılar.
Özel Gayrettepe Armada Ortaokulu'nda 8.sınıf öğrencilerine sınıf öğretmeni veya rehber öğretmen tarafından “Bireysel Haftalık Soru Çözüm Çizelgesi” hazırlanır. Öğrenci, soru çözüm çizelgesini bir hafta boyunca uygular. Çizelgenin kontrolünü evde veli yaptıktan sonra sınıf öğretmeni ve rehber öğretmeni tarafından da kontrolü sağlanıp geri bildirimde bulunulur.

Yemekhane Hizmetleri
Öğrencilerimizin düzenli ve dengeli beslenmeleri için yemek menüleri, okulumuzun beslenme uzmanı tarafından belirlenir. Öğrencilerimize sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı verilmektedir. Mutfakta ve yemekhanede görevli tüm personel, periyodik sağlık kontrollerinden geçilir.
Özel Gayrettepe Armada Ortaokulu Covid-19 Önlemlerimiz :
Özel Gayrettepe Armada Ortaokulu temizlik planı Sağlık Bakanlığı dokümanları esas alınarak oluşturulmuştur. • Eğitim ve çalışma ortamları, sosyal mesafe kuralları gözetilerek düzenlenmiştir. • Eğitim – öğretim faaliyetleri en fazla 10 öğrencilik seyreltilmiş sınıflarda yapılmaktadır. • Okulumuzda tüm çalışan, öğrenci ve öğretmenlerin maske kullanımı zorunludur. • Okul içerisinde sınıf veya diğer kullanılacak olan mekanlarda tüm çalışanlar ve öğrenciler bu dönemde kendileri için belirlenmiş yerlerde değişiklik yapmadan otururlar. • Çalışan ve öğrenci dışındaki kişilerin zaruri haller dışında okula giriş yapmaması esastır. • Okulumuzda bulunan bir kişide ya da öğrencide Covid-19 şüphesi olması durumunda okul idaresi kişinin Covid-19 tanısı alıp almadığını takip eder. Kişi Covid-19 değilse bile sağlık kuruluşundan “okula dönüşünde sakınca olmadığı”na dair doktor raporunu okula teslim ettikten sonra okula devam edebilir.

Duyurular ve Etkinlikler

Özel Gayrettepe Armada Ortaokulu Soru - Cevap

● Okulun benimsediği eğitim sistemi/yaklaşımı nelerdir?

- MEB Odaklı Eğitim

● Okul gezilerinde çocuklara kimler refakat ediyor?

- İdareciler

- Öğretmenler

● Yemekler okulda mı hazırlanıyor yoksa dışardan mı getiriliyor?

- Okulda hazırlanıyor

● Okulda görev alan öğretmenlerin branşları nelerdir?

- Sınıf Öğretmeni

- Psikolojik Danışman

- Müzik Öğretmeni

- Beden Eğitimi Öğretmeni

- Görsel Sanatlar Öğretmeni

- Yabancı Dil Öğretmeni

- Yoga Öğretmeni

- Robotik Kodlama Eğitmeni

- Satranç Öğretmeni

● Rehberlik servisi tarafında okulda özel ihtiyaçları (yetersizliği) olan öğrencilere yönelik ne tür çalışmalar yapılıyor?

- Yönlendirme

- Rehberlik

- Bilgi Verici Danışmanlık

- Aile Görüşmeleri

- Psikolojik Danışma

- Bireyi Tanımaya Yönelik Testler/Uygulamalar

● Dersler kaç dakika sürüyor?

- 40 dakika

● Tenefüsler kaç dakika sürüyor?

- 10 dakika

● Branş derslerini kimler veriyor?

- Branş Öğretmenleri

● Her sınıftan kaç şube var?

- 2

● Her yıl kadronuzda öğretmen değişikliği oluyor mu?

- Nadiren

● Servis hizmeti kimler tarafından ve nasıl sağlanıyor?

- Bağımsız Taşıma Firması ile

● Güvenlik nasıl sağlanıyor?

- Güvenlik Görevlisi

- Kamera Sistemi

● Okulda görev alan kaç öğretmen var?

- 21+

● Mezun olan öğrencilerinizin bir fen lisesine yerleşme oranı nedir?

- %81-90

● Psikolojik danışman öğrencilerle ne sıklıkla görüşme yapıyor?

- Her gün

Özel Gayrettepe Armada Ortaokulu Sıkça Sorulan Sorular

 • Özel Gayrettepe Armada Ortaokulu ortalama sınıf mevcutları kaçtır?
  20
 • Özel Gayrettepe Armada Ortaokulu hangi saatlerde hizmet veriyor?
  Tam gün eğitim saatleri 08:20 - 16:10 şeklindedir.
 • Özel Gayrettepe Armada Ortaokulu hangi yabancı dil imkanlarını sunuyor?
  Kurumda İngilizce, Almanca, İspanyolca dil eğitimi verilmektedir.
 • Özel Gayrettepe Armada Ortaokulu yaz okulu hizmeti sunuyor mu?
  Kurumda yaz okulu hizmeti sunulmamaktadır.
 • Özel Gayrettepe Armada Ortaokulu hafta sonu eğitim veriyor mu?
  Hafta sonu eğitim verilmektedir.

Özel Gayrettepe Armada Ortaokulu Yorumları (17)

 • Hiç bir okulda bulamayacağımız bir 8. Sınıf performansı sergiliyorlar. Öğretmenler nerdeyse akşam eve gelip soru çözdürecekler. Bu kadar fedakar, bu kadar çocuklarımızı sahiplenerek ilgileniyor olmaları çok büyük bir lüks. İyi ki Armada . Seneye sizi çok arayacağız...

 • Özel Gayrettepe Armada Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Sayın velimiz kıymetli vaktinizi ayırıp, yorumunuzla destek sağladığınız için size çok teşekkür ederiz. Çocuklarımız için her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Değerli öğretmenlerimiz çabaları ve çocuklarımızın emekleri ile hep beraber güzel sonuçlara ulaşmayı hedefliyoruz. Saygılarımızla... "Armadalı ol farkı hisset."

 • Ea

  Okulumuz ıle ıkı yıl once tanıştık Gerek yabancı dıl agırlıklı olması gerek akademık dersler ve en onemlisı de kulup derslerı ekleyerek eğitımın masabssında olmadıgını gosterdıler Tum okul kadrosuna ilgı ve yaklasımlarından dolayı tesekkur ederız

 • Özel Gayrettepe Armada Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Sayın velimiz kıymetli vaktinizi ayırıp, yorumunuzla destek sağladığınız için size çok teşekkür ederiz. Kur sistemli dil yaklaşımı ve ülke genelindeki sınava hazırlık programımızı uygulamaya hız kesmeden devam edeceğiz. Atölye ve kurs faaliyetlerimizle de öğrencilerimize her konuda vizyon katma amacımızı koruyacağımızdan emin olabilirsiniz. Saygılarımızla... "Armadalı ol farkı hisset."

 • Cn

  Butık bir eğitim, kalıteli eğitım , sevgı ılgi sabır anlayış Basta kıymetli okul mudurumuz ve nezdınde tum öğretmenlerımız o kadar ılgılıler ki Iy ki armada lıyız

 • Özel Gayrettepe Armada Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Sayın velimiz; bütün öğrencilerimize sevgi dilini kullanarak eğitim-öğretim faaliyetleri sürdüren öğretmenlerimiz ve idari kadromuz adına, değerli vaktinizi bize ayırıp yorum yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Saygılarımızla... "Armadalı ol farkı hisset."

 • Yn

  Keske daha onceden yollarımız kesışseydı dedıgımız okulumuz Her bır cocuga gosterdıklerı ılgı sabır ve sevgı için tum eğitmenlerımıze ve okul yonetımıne cok tesekkur ederız

 • Özel Gayrettepe Armada Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Sayın velimiz, değerli yorumunuz için size çok teşekkür ederizç Bütün çocuklarımızın bizim için ayrı ayrı çok değerli olduğunu ve onlar için her zaman elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza emin olabilirsiniz. Saygılarımızla... "Armadalı ol farkı hisset."

 • Sn

  Egıtımın sevgı ve tecrube ıle bırlestıgı dogru adres armada okulları Gercek bır butık okul , uzman eğitmenler arıyorsanız emın olun dogru adres

 • Özel Gayrettepe Armada Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Sayın velimiz, bize olan güveniniz ve değerli vaktinizi ayırıp yaptığınız yorum için size çok teşekkür ederiz. Çocuklarımız için en iyisini hedeflemeye devam edeceğiz. Saygılarımızla... "Armadalı ol farkı hisset."

 • Sn

  Öğretmenlerın ve okul yönetımının profesyonelliği ve sevgıdolu yaklasımlarındn cocugumuzun doğru yerde oldugundan emınız… ıst da butık bır okul, iyı eğitim arıyorsanız kesınlıkle Armada Okulları…

 • Özel Gayrettepe Armada Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Sayın velimiz, değerli vaktinizi bize ayırıp yorum yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Öğrencilerimiz için en güzel eğitim-öğretim metodunun sevgi dile başarılı olacağını savunan öğretmenlerimiz ve idari kadromuz ile çocuklarımızı hedeflerine ulaştırmayı amaçlıyoruz. Saygılarımızla... "Armadalı ol farkı hisset."

 • MT

  İlkokul arayışında olan anne ve babalara bir nebze olsun ışık tutabilir miyim? Düşüncesi ile deneyimlerimi paylaşmak istiyorumKeşke alanı daha büyük olsa ve daha çok ailenin hayatına, en önemlisi daha çok çocuğumuz değer katabilse.

 • Su

  Yönetiminden ,öğretmenlerine ,idaredeki çalışanlarından, yemekhanesine, kapıdaki görevlisine kadar herkesin çok özverili ve ilgili olduğunu söyleyebilirim. veli ve öğrenci seven bir okul ,başarılarının daim olmasını dilerim.

 • Özel Gayrettepe Armada Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Sayın velimiz kıymetli vaktinizi ayırıp, yorumunuzla destek sağladığınız için teşekkür ederiz. Sadece akademik eğitim süreçlerini uygulayarak değil hayatlarına dokunarak da yanlarında yer almaya devam edeceğiz. Bunun için,yıllardır aynı yolda yürüdüğümüz uzman kadromuzla çalışıyoruz. Saygılarımızla...

 • ŞY

  Son derece memnun olduğumuz bir okul. Oğullarımın okuldan mutlu dönmesini görmek çok güzel.

 • Özel Gayrettepe Armada Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Sayın velimiz kıymetli vaktinizi ayırıp, yorumunuzla destek sağladığınız için teşekkür ederiz. Bu mutluluğun eve sirayet etmesi ve sizi de tetiklemesi bir bütün olmamıza destek sağlayacak. Umarız hep aynı düşüncelerle;değer katmak için çabalayan bir kurum oluruz sizler nazarında.

 • Ek

  Biz 6.sınıfta katıldık bu aileye fakat keşke çoook daha önce gelmeliymişiz diyoruz.Her konuda yardımcı ve ilgili bir ekipvar.Herşey için çok teşekkürler. Okul arayışında olanlar hiç düşünmesinler

 • Özel Gayrettepe Armada Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Sayın velimiz kıymetli vaktinizi ayırıp, yorumunuzla destek sağladığınız için teşekkür ederiz. Ortaokul kademsinde de uzun yıllardır aynı kadromuzla devam etmekte olmanın da getirdiği tecrübe ve özgüvenle,evlatların azmi birleşince başarılı olmak kaçınılmaz oluyor. Umarız hep aynı düşüncelerle;değer katmak için çabalayan bir kurum oluruz sizler nazarında.

 • MD

  Gerek egitim olarak gerekse cocuklarimizin psikolojisi olarak bu zor donemde dört dörtlük bir program uyguladilar. Tum ogretmenlerimiz buyuk bir ozveriyle zorlu online surecini gayet basarili uyguladilar. Bununla beraber veli bilgilendirme toplantilariyla bizide cok rahatlattilar. Bu ailenin bir parçası olmaktan cok mutluyuz.

 • Özel Gayrettepe Armada Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Sayın velimiz kıymetli vaktinizi ayırıp, yorumunuzla destek sağladığınız için teşekkür ederiz. Anlayışınız ve geri bildirimleriniz bizler için oldukça kıymetli.

 • ek

  6.sınıfa kayıt yaptırdık geçen yıl çünkü daha önceki okulu pandemi sürecini yönetemedi ve şu an hala 5.sınıfın eksikliklerini kapatmaya çalışıyoruz. Gördük kü Armada doğru bir kararmış hem de çok doğru. Her ne kadar yüzyüze sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle vakit geçiremese de okulunu çok seven bir öğrenci kazandılar.herşey için çok ama çok teşekkürler.

 • Özel Gayrettepe Armada Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Sayın velimiz kıymetli vaktinizi ayırıp, yorumunuzla destek sağladığınız için teşekkür ederiz.Bu inancınızın daim olmasını temenni ederiz.

 • 2 senedir Armadalıyız. Yani çoğu pandemi dönemi ve diyorum ki İYİ Kİ Armadalıyız ❤️

 • Özel Gayrettepe Armada Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Sayın velimiz kıymetli vaktinizi ayırıp, yorumunuzla destek sağladığınız için teşekkür ederiz.

 • NC

  Okula bu sene katıldığımız için, pandemide tanıdım , yani en zor dönemde. Okulun en güzel yanı bize her şekilde destek olmaları ve çok yönlü dersler var. Bu dönemde en güzel destek spor dersi, yoga, görsel sanatlar aynı hız devam ediyor. Sınav sınıfı olmaları nedeni ile zor bir eğitimdeler ama özellikle işini bilen İngilizce bölümü , ki sınav ingilizcesi yani Meb ingilizcesi gayet basit olduğu halde , farklı bir ders müfredatta bulunuyor ve aynı zamanda seviye sınıfları var , böylece Meb ingilizcesi dışında seviyelere göre de ders verilmekte, ilerleme sağlanmakta. Okulda deneme ve konu tanıma testleri ve etüdler, akran çalışmaları hızla gidiyor. Sınav sistemine girmek istemeyen bir Veli olduğum halde bizde istediğimiz eğitimi alabiliyoruz. Fiziki eğitim yapılamayan bu dönemde şanslı olduğumuzu düşünüyorum.Orta okul öğrencisine whatsapp gurup üzerinden ders vermek ve yapılan derslerin burdan paylaşılması, çocukların birbirlerini başarılı veya başarısız olarak eleştirme ortamı sağlıyor , bunu değiştirmek toplu mesaj listelerine döndürmek, ve daha az mesaj trafiği yaratmak adına yararlı olur düşüncesindeyim.

 • Özel Gayrettepe Armada Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Sayın velimiz kıymetli vaktinizi ayırıp, yorumunuzla destek sağladığınız için teşekkür ederiz.İngilizce için derece sınıflarında eğitim veriyoruz.LGS hazırlıkları tarafında da öğrenci sayımız kaç olursa olsun derece sınıfları oluşturuyoruz. Harici olarak ilettiğiniz husus hakkında da yöneticilerimizle paylaşımda bulunacağımızdan şüpheniz olmasın.

 • SY

  Kızım için butik bir özel okul arayışına girdiğimde birçok okul ile görüştüm.. Hepsinden çıktığımda kendimi bankada kredi almaya gitmiş gibi para kokusu içinde hissedip sistemden soğudum.. Armada okulları gerçekten çok farklıydı samimi ve eğitim odaklı yaklaşımları beni inanılmaz mutlu etti en önemlisi de verdikleri vaatleri yerine getiriyor olmalarını zaman içinde yaşayarak görmek

 • Özel Gayrettepe Armada Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Sayın velimiz kıymetli vaktinizi ayırıp, yorumunuzla destek sağladığınız için teşekkür ederiz.

 • GG

  Çocuklarımın geleceğe emin adımlarla okul. Özellikle sınavlar konusunda, takip ve eksik konularda birebir bir ilgi ve eksik tamamlama çalışmaları oldukça iyi. Emeği geçen tüm öğretmen ve idari çalışanlara çok teşekkür ederim.

 • Özel Gayrettepe Armada Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Sayın velimiz kıymetli vaktinizi ayırıp, yorumunuzla destek sağladığınız için teşekkür ederiz.

 • SK

  Bu okulu ben çok araştırıp oğlumu yazdırdım.LGS ye güzel hazırlıyorlar İngilizcemiz çok ilerdi başka seçmeli dil de öğrendik.Kızımı da bu okula vermeyi düşünüyorum.Tavsiye ettiğim arkadaşlarımda çok memnun kaldılar.Çalışanları Öğretmenleri konusunda da çok iyi kadrosu var.Herkese tavsiye ederim.

 • Özel Gayrettepe Armada Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Sayın velimiz kıymetli vaktinizi ayırıp, yorumunuzla destek sağladığınız için teşekkür ederiz. Özellikle ösınav kademesine gelmiş çocuklarımızla 5 ve 6.sınıfta ufak alıştırmalarla 7 ve 8.sınıflarda ise sürekli ve sık sık denemer uygulayıp derecelendirme sınıfları oluşturuyoruz. Umarız hep aynı düşüncelerle;değer katmak için çabalayan bir kurum oluruz sizler nazarında.

icon Senin Yorumun
icon

Bu okul hakkındaki yorumunu çok merak ediyoruz!

Bu okul ile ilgili tecrübelerini yazarak
çocuklarını bu okula yazdırmak isteyen velilerin karar sürecine yardımcı
olabilirsin.

Özel Gayrettepe Armada Ortaokulu İletişim Bilgileri

Gayrettepe Mah.eki̇n Sokak No:2/A Kat:1-2. Bodrum-Zemi̇n-1-2-3-Çati Kati
0 212 963 2073
Okul Hemen Sizi Arasın!
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun. Okul sizi hemen arasın.

Aradığınız Okul ile Hemen Ücretsiz İletişime Geçin!
Sizi arayalım.

Okul Seçerken
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Hemen Arayın!

0212 963 08 28
Harita
Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum