fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Lütfen Bekleyin...

Doğrulanmış Profil
Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu verified

Okulu Paylaş!
 • whatsapp share
 • twitter share
 • facebook share
 • mail share

Genel Bilgiler

Psikolojik Danışman: Var
Sınıf Mevcudu: 20
Okul Saatleri:
Tam gün: 09:00/16:00

Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu Hakkında


Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu kültürüyle; okul iklimindeki tüm bireylerin önemli olduğu katılımcı, şeffaf ve iş birlikçi yaklaşımı önemseyen Akademik İlerleme Takip Sistemi ile; skoru değil öğrenmeyi ve kişinin potansiyelini ön planda tutan Lider Talks ile; tüm öğrencilerinde “güçlü bir başarı hikayesine sahibim” farkındalığı oluşturan Lider Learn Hibrit Eğitim Platformu ile; eğitimi hiper kişiselleştirilmiş, organik, kendi hızında ve 7/24 uygulayan ilham veren öğretmenleriyle öğrenme niteliğimizi bilim ve sanat gücüyle dönüştüren,
İnovasyonun var olan her şeyin yeni kombinasyonu olduğunu bilerek vizyon aktif katılım süreklilik azmiyle çeyrek asırdır eğitime liderlik yapan Dünya İnovasyon Okuluna hoş geldiniz.HİBRİT EĞİTİM NEDİR?

Bir öğrencinin hayata hazırlanma aşamasında ihtiyacı olan her şey için tüm kaynakları online ve yüz yüze çalışmalarla bir araya getiriyoruz.


Akademik Gelişim

Kültürel Gelişim

Sanatsal Gelişim

Fiziksel Gelişim

Dil Gelişimi

Sosyal Gelişim

Duygusal Gelişim

Kariyer Gelişimi


İLGİ VE FARKINDALIK ODAKLI ORTAOKUL EĞİTİMİ

Başarıyı ilgi, farkındalık ve kişisel gelişim yolculuğu olarak tanımlayan Lider Koleji'nde, kendi gelişim ve ilgi düzeyine dair farkındalık kazanan her öğrenci özgünlüğünü zenginleştirerek öğrenme sürecine aktif katılım gösterir.


AKADEMİK İLERLEMETAKİP SİSTEMİ

Akademik İlerleme Takip Sistemi öğrencilerin akademik ihtiyaçları ve yapabilirlikleri doğrultusunda veri sağlayan, farklılıkları geliştiren geri bildirim ve iyileştirme odaklı takip sistemidir. Akademik ilerleme takip sisteminin temel prensibi, birbirinden farklı online ve geleneksel ölçme araçlarıyla öğrencinin akademik başarısını takip etmek, öğrencinin kendi beceri ve potansiyellerini ortaya çıkarmasını sağlamak, onların ihtiyaçlarına geri bildirim sunmaktır.


Akademik İlerleme Takip Sistemimizde yer verdiğimiz sınava hazırlık, ödev ve projelerde temel odağımızdır.

MENTORLUK SİSTEMİ

Lider Koleji'nde her öğrencinin ilham veren bir mentor öğretmeni var!


Bireysel çalışma alışkanlıklarından kişisel öğrenme haritasına, hedef yönetiminden gelişim ve performans sürekliliğine, her öğrencimizin hibrit başarısı mentor öğretmenlerimizin takibindedir.LGS BAŞARI PROGRAMI

LGS sürecinde Akademik İlerleme Takip Sistemimiz ile öğrencimizin girdiği tüm deneme sınavlarını kazanımlar üzerinden raporluyor ; mentor ve rehber öğretmenlerimiz ile veri odaklı bir değerlendirme yapıp, iyileştirme çalışmalarımızı planlıyoruz. Gerek akademik gerekse sosyal-duygusal anlamda, motivasyon atölyelerimizle, doğru ders çalışma yöntemlerimizle, nefes egzersizlerimizle, öğrencilerimize destek oluyoruz.GENÇ BAŞARI

Lider Koleji'nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık çalışmalarının merkezinde bireyin kendisi bulunmaktadır. “Bireyi Anlamak Değer Vermekle Başlar.” ifadesi ana bakış açımızdır. Bu kapsamda geri bildirim ve atölye temelli, geliştirici, iyileştirici ve önleyici rehberlik Sürdürülebilir Başarı Rehberliği anlayışımızın anahtar kavramlarıdır. Ortaokul rehberlik planlarımızın odağında motivasyon ve iletişim bulunmaktadır.GÜNEŞLİ LİDER KOLEJİNDE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Dil eğitimi zihinsel yeterliliğimizin belirleyicisidir. Diğer bir ifadeyle dilde yetkinleşme arttıkça, zihinsel süreçlerin kalitesinde artış olmaktadır. Yapılan araştırmalar da erken yaşta yabancı dil öğrenmenin önemini vurgulamaktadır.


Güneşli Lider Kolejinde dil öğrenme deneyimini tanımlayan 4 temel kavramımız bulunmaktadır,

bütünsel dil gelişimi,

iletişim yeterliliği,

evrensel katılım ve disiplinlerarası okuryazarlık


CLIL (Content and Language Integrated Learning) destekli CLT (Communicative Language Teaching Approach) yaklaşımı ile iletişim kurarak öğrenmeye dayalı sistemimizle, diğer branş ve disiplinlerin


İngilizce dil eğitimine entegrasyonu sağlanarak, öğrencilerin yabancı dili kullanımlarını farklı alanlara aktarmaları mümkün kılınmaktadır. Lider Koleji Ortaokullarında 5. sınıflarda İngilizce Hazırlık Sınıfı ve diğer sınıflarda Intensive English (Yoğun İngilizce) programı uygulanmakta, CLIL destekli İletişimsel Dil Öğretimi yaklaşımı çerçevesinde ortaokul içeriği ve etkinlikleri yapılandırılmaktadır.


Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu'nda Rehberlik
Güneşli Lider Kolejinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık çalışmalarının merkezinde bireyin kendisi bulunmaktadır. “Bireyi Anlamak Değer Vermekle Başlar.” ifadesi ana bakış açımızdır. Bu kapsamda geri bildirim ve atölye temelli, geliştirici, iyileştirici ve önleyici rehberlik Sürdürülebilir Başarı Rehberliği anlayışımızın anahtar kavramlarıdır. Ortaokul rehberlik planlarımızın odağında motivasyon ve iletişim bulunmaktadır.


FELSEFE KULÜBÜ

Özellikle ulusal sınavlara hazırlanan öğrencilerimizin okuduğunu anlama, yorumlama gibi özelliklerini geliştirmek ve onlara vizyon oluşturmak için planlanan bir projedir.BAŞARI PUSULAM

Sınav Grubu Öğrencilerimiz İçin Sınav Hazırlığı İle İlgili;

• Konsantrasyon çalışmaları,

• Nefes egzersizleri,

• Dikkat çalışmaları,

• Kaygı çalışmaları,

• Aile desteği ile ilgili bülten gibi çalışmaların gerçekleştirildiği bir projedir.


HEGEL BULUŞMALARI

Her eğitim kademesinin yaş ve kazanım çeşitlerine göre farklı münazara konularıyla öğrencilerimizin okuduğunu anlama, düşündüklerini savunma fırsatlarını yakalayacakları bir tartışma platformudur.


MOTİVASYONUM TAM BAŞARIM YÜKSEK

• Sınavda nasıl fark yaratabilirim?

• Nasıl öğreniyorum?

• Rakibimi tanıyorum

• Nefes egzersizlerim

• Hedefime giden yol

• Akademik performansımı nasıl artırabilirim?

Gibi soruların cevaplarının arandığı ve sınav grubu öğrencilerimize rehber niteliğinde bir programdır.


LİDER TALKS

Lider Kolejinde öğrencilerimizin kendini ifade etmekten gurur duymalarına fırsatlar yaratıyoruz!


Herkesin anlatacak bir hikayesi vardır. Bu hikayeleri kendi yöntemleriyle anlatacak, performans odaklı değil de süreç odaklı çalışma yapacak, geçmişinden getirdiği başarı kültürüyle yaşıtlarına yol haritası olacak öğrencilere tecrübelerini paylaşma olanağı sunan bir programdır.
Her eğitim öğretim yılının Ekim ayında başlayan olan Lider Talks, yıl sonunda ulusal ve uluslararası başarılara imza atmış sektöründe öncü isimlerin yer alacağı final oturumuyla sona erer.


ENGLISH IN ACTION

English in Action sistemimiz ile aktif iletişim becerilerine sahip; okuduğunu anlamada, duyduğunu anlamada, yazmada, sözlü iletişimde ve karşılıklı konuşmada öz güveni yüksek; etkili iletişimci öğrenciler yetiştiriyoruz.
İletişim Kulüplerimiz ile dünya sorunlarını İngilizce dilinde tartışan, yaratıcılıklarını dil yeterlilikleriyle bütünleştiren, hayal gücü ile kendini ifade etme becerilerini dil yeterlilikleriyle birleştiren, sözlü iletişim ve karşılıklı konuşmada yeterliliklerini geliştiren ve okuduğunu anlama becerisini sözlü anlatım becerisine dönüştüren öğrenciler yetiştiriyoruz.

Öğrencilerimizin İngilizce’de iletişim becerilerini geliştirmek için “International Meet Up” projesi kapsamında, onları İstanbul Aydın Üniversitesi ile Kıbrıs İlim Üniversitesinin uluslararası öğrencileriyle düzenli bir şekilde buluşturuyoruz. Kültürel gezilerin, ev ve okul ziyaretlerinin de yer aldığı projede, öğrencilerin karşılıklı yaptıkları sunumlarla yabancı kültürleri tanımasını sağlayarak onlara kültürel etkileşimin dil öğrenme sürecindeki katkısını deneyimletiyoruz.


DİL GELİŞİMİ

TAKİP SİSTEMİ

Öğrencilerimizin yabancı dil gelişimlerini Dil Gelişimi Takip Sistemi kapsamında; online portfolyo sunumları, online placement ve assessment (seviye belirleme ve değerlendirme) sınavları, haftalık check-up testleri, ünite check-up testleri, İngilizce ilerleme testleri, uluslararası İngilizce & Almanca sınavlar ve aylık 1 dakikalık video çekimleri ile takip ediyoruz.
Ara tatiller ve dönem sonlarında verdiğimiz İngilizce ve Modern Diller Gelişim Karneleri ile öğrencilerimizi birer öğrenen ve etkili iletişimci olarak değerlendiriyoruz.
Öğrencilerimizin hem sınıf içi etkinliklerde görsel ve işitsel anlamda dil öğrenimine interaktif öğrenme ortamları oluşturmak, hem de onların dil öğrenim süreçlerinin sürekliliğinin ev ortamında da devam etmesini sağlamak için dil eğitiminde gamification (oyunlaştırma) tabanlı teknoloji entegrasyonunu önemsiyoruz.Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu'nda Dijital Dünya İnovasyon Okulu Sistemi


Young Meet

Bilgisayar Dünyası ve Teknoloji ile Tanışma Etkinlikleri


DİJİTAL DÜNYANIN KEŞİFLERİ

Young Diares

Teknoloji ve Robot Dünyasının Eğlenceli Keşif Hikayeleri


TEKNOLOJİ GÜNLÜKLERİ

Young Move

Teknoloji Tutkunları ile Organizasyon ve Yarışmalara Hazırlık Etkinlikleri


INOVASYON ETKİNLİKLERİ

Diji Young

Önemli Gün ve Haftaları Kapsayan Sosyal ve Dijital Projeler


DİJİTALLEŞEN PROJELER

Young 5.0

Robotik - Kodlama Dünyasının Temeline Giriş Etkinlikleri - LİDER 5.0


STEM+Young

Bilgisayarsız Ortamda Deneyimsel Öğrenme Becerileri - STEM


MODERN DİLLER

Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu'nda öğrencilerimiz İngilizce’nin yanında 2. Sınıftan itibaren haftada 2 saat zorunlu 2. yabancı dil dersi ile dil yeterliliklerini güçlendirerek, özgüveni yüksek ve dış dünyayla barışık bireyler olarak yetişmektedir.
Kampüsümüzde okutulan modern dil Almanca’dır. Veril


Modern Diller Gelişim Karneleri ve uluslararası sertifikasyon fırsatları ile 2.yabancı dil eğitiminin takip ve raporlanması gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme Sınavları
R.A.D.A.R. SİSTEMİ

Türkiye'nin İLK ve TEK Öğrenci Kabul Ve Tanıma Sistemi

R – Raporlama Ve İleri Analiz Teknikleri

A – Aile Katılımı ve İş Birliği

D – Dil Becerileri Ölçeği

A – Akademik Sınav Uygulamaları

R – Rehberlik Uygulamaları ve Envanterleri

Duyurular ve Etkinlikler

Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu Soru - Cevap

● Yemekler okulda mı hazırlanıyor yoksa dışardan mı getiriliyor?

- Okulda hazırlanıyor

● Psikolojik danışman öğrencilerle ne sıklıkla görüşme yapıyor?

- Haftada birkaç kere

● Rehberlik servisi tarafında okulda özel ihtiyaçları (yetersizliği) olan öğrencilere yönelik ne tür çalışmalar yapılıyor?

- Psikolojik Danışma

● Okulun benimsediği eğitim sistemi/yaklaşımı nelerdir?

- MEB Odaklı Eğitim

● Dersler kaç dakika sürüyor?

- 40 dakika

● Tenefüsler kaç dakika sürüyor?

- 10 dakika

● Branş derslerini kimler veriyor?

- Branş Öğretmenleri

● Her sınıftan kaç şube var?

- 2

● Her yıl kadronuzda öğretmen değişikliği oluyor mu?

- Nadiren

● Servis hizmeti kimler tarafından ve nasıl sağlanıyor?

- Bağımsız Taşıma Firması ile

● Okul gezilerinde çocuklara kimler refakat ediyor?

- Öğretmenler

● Sanat ve spor faaliyetleri için ayda kaç kez etkinlik düzenleniyor?

- 4

● Güvenlik nasıl sağlanıyor?

- Güvenlik Görevlisi

- Kamera Sistemi

● Okulda görev alan kaç öğretmen var?

- 21+

Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu Sıkça Sorulan Sorular

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu ortalama sınıf mevcutları kaçtır?
  20
 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu hangi saatlerde hizmet veriyor?
  Tam gün eğitim saatleri 09:00 - 16:00 şeklindedir.
 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu hangi yabancı dil imkanlarını sunuyor?
  Kurumda Almanca, İngilizce dil eğitimi verilmektedir.
 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu yaz okulu hizmeti sunuyor mu?
  Kurumda yaz okulu hizmeti sunulmamaktadır.
 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu hafta sonu eğitim veriyor mu?
  Hafta sonu eğitim verilmektedir.

Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu Yorumları (53)

 • NA

  Bence en başarılı okullardan biri. Eğitim kalitesi kadar öğrencilere kazandırdığı vizyon da üst seviyede. Kaliteli bir eğitim kadrosu var. Kesinlikle tavsiyemdir tercih edebilirsiniz

 • ÜA

  Bu okul çocuğumun gelecegi icin yaptığım secimler icerisinde en dogru olanıydı, Seçkin öğretmenleri, Guler yüzlü çalışanları ve akademik hedefleri oğlumun hayatindaki İYİKİ dediklerimizden biri oldu.Okul halihazirda her yönü ile gelişmiş durumda

 • EA

  Okulun branş dersleri, uygulamalı dersleri çok başarılı. Öğretmenleride çok iyi.

 • AA

  Akademik anlamda başarılı bir kurum. Donanımlı eğitimci kadrosu ile kaliteli, başarı getiren bir okul

 • Eğitim kadrosu çok iyi. Öğretmenlerin ilgi ve alakaları çok güzel. Tavsiye ederim

 • LE

  İlgisiyle ve alakasıyla, etkinlikleriyle, eğitim öğretim kadrosuyla harika bi okul.

 • Zb

  kalite bir eğitim anlayışla hizmet vermektedir.iyi bir eğitim kadrosuna sahiptir.

 • B

  Okulun akademik düzeyi iyi. Çok iyi öğretmenleri ve kadrosu var. Genel olarak çok memnunum.

 • SA

  Her kademede oldukça zengin bir okul.Hem yapisal hem de kurumsal olarak memnun durumdayiz.

 • EH

  Eğitim stratejileri çok iyi. Deneyimli eğitim kadrosu ve idari kadrosuyla mükemmel bir kurum. Tavsiye ederim.

 • AA

  Akademik anlamda kaliteli bir eğitim kadrosuna sahip, LGS başarısı yüksek bir okul

 • Y

  LGS için sıkı bir kamp ve takip programı var. Önceki yıllarda öğrencilerini nitelikli okullara yerleştirme oranı da yüksek. 5.6.7. sınıflarda da her hafta kazanım tarama föyleri uygulanıp çocukların eksik olduğu alanlarda etütler yazılıyor. Aile de gerekli takibi ve iş birliğini sağladığı sürece çocuğunuz bu okulla var olan potansiyelini ortaya çıkaracaktır.

 • Bi

  İngilizce eğitimi kademeler için özel olarak hazırlanan, ingilizceyi sevdiren ve öğreten bir okul

 • Okul yöneticisinden güvenlik görevlisine kadar hepinize çok teşekkür ederim iyiki varsınız tüm öğretmenlerimizin ilgi alaka ve davranışlarına çok çok teşekkür ediyorum

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

 • GD

  Okul fiziksel donanım, eğitim kadrosu ve eğitim faaliyetlerinden oldukça memnunum.Sportif faaliyetlere ağırlık vrilebilir.

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

 • EK

  İdare ve ogretmenlerimiz her zaman saygılı ve çözüm odaklı.Ödev yapma konusu cocuklara biraz daha sevdirilmeli diye dusunuyorum.

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Öneriniz için teşekkür ediyoruz. Görüşünüz mutlaka dikkate alınacaktır. Güneşli İstanbul Lider Koleji ailesinde uzun yıllar birlikte olmak dileğiyle.

 • Okulumuzdan her anlamda memnunuz, gerek yönetim kadrosu olsun gerek öğretmenlerimizin göstermiş olduğu ilgi ve alakadar dolayı çok teşekkür ederiz, öğrencimize çok şey kattığını düşünüyoruz, ortaokul çağında bir çocuğumuz daha olsaydı hiç düşünmeden bil kolejini tercih ederdik.Her anlamda bence yeterli

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

 • Sa

  okulda ilk yılımız genel olarak başarılı eğitimi kaliteli iyi bir eğitim için tavsiye edebilirim

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

 • Okul yoneticileri,öğretmenleri özverili,ilgili ve çözüm odaklılar ,her öğrencisini ayrı ayrı tanıyan ve ilgilenen idealist bir yönetim kadrosu var.Yemekhanede çıkan yemekler daha lezzetli ve cocukların sevebileceğı tatlar olmalı bu konuda bir iyilestirne yapılabilir

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

 • Ds

  Okulda ortaokul seviyesinde 3. yılımızı bitirdik.Yoneticilerin ve öğretmenlerimizin öğrencilerle iletişimi ve enerjileri uyumlu.Uzaktan eğitim sürecinde de çocuklar aynı disiplinle eğitimlerini aldılar.Özellikle bu yıl deneme sınavlarında online bilgilendirmeler yetersizdi.Bireysel görüşmeler arttırılabilir.

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

 • Okulumuzdan çok memnunuz ogretmenlerimiz ve okul yöneticimiz teşekkür ediyorum.Okulumuz yurt dışı gezileri yapabilir dil gelisimi açısından ve spor aktıvitlerini cogaltabilir .

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

 • MG

  Eğitimde iyi bir okul olduğunu düşünüyorum personel ve öğretmenleri samimi ve sıcak güven verdi bize oğlum çok sevdi önemli olanda o severse okulunda başarısının yüksek olacağını düşünüyorum inşallah her şey düşündüğümüz gibi olur.Yeni başlayacağımız için bir fikrim yok

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

 • ÖZ

  Okulumuzun velisi olarak bütün personelinize ve öğretmenlerimize çok Teşekkür ediyorum ilkokul daki memnuniyetim umarım ortaokulda da devam eder

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

 • SA

  Oğlumun severek gittiği okul.ogretmenlerimizin ve yönetimin her konuya çözüm odaklı yaklaşımları çok güzel.butik bir okul

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

 • SY

  Oğlumun eğitimini severek sürdürdüğü bir bir okul. Ayrıca öğretmenlerimizden çok memnunuz.

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

 • OM

  Öğrencilerle ilişkileri kuvvetli, veliler ile net ve en önemlisi yol gösteren öğretmenlerle donatılmış bir okul.

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

 • Ey

  Spor faaliyetleri konusunda biraz daha aktif olabilir. Diğer herşey yeterli

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Öneriniz için teşekkür ediyoruz. Görüşünüz mutlaka dikkate alınacaktır. Güneşli İstanbul Lider Koleji ailesinde uzun yıllar birlikte olmak dileğiyle.

 • MA

  2019 yılında başladı ikizlerim ortaokula temizlik hijyen ve güvenlik olarak gerçekten çok iyi seviyede diyebilirim.Eğitime gelince başladığımız yıllardaki öğretmen kalitesi gittikçe artırmayı başaran bir eğitim kurumu.Okul müdürümüz Semahat hoca başta olmak üzere tüm öğretmenler ilgili samimi ve sorunlar karşısında çözüm odaklı oldukları için her birine ayrı ayrı gönülden teşekkür ederim.Veli seminerleri yapılması gerektiğini düşünüyorum.Özellikle sekizinci sınıf velilerin bu süreçte desteklenmesi ve okul ile işbirliği içinde olabilmesi için.

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

 • GA

  Öğretmenlerimiz ve okul idaresi çocuklarımızın akademik gelişimleri için çok büyük gayret gösteriyorlar.Çocuklarımızın akademik başarıları için çok büyük gayret gösteren, alanında yetkin öğretmenlerin kurumda tutulması gerektiğini düşünüyorum.

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

 • Tk

  Okul yöneticilerine ve öğretmenlerine çok teşekkür ederim. Harika bir okul öğretmenlerimiz gayet ilgili ve güler yüzlü

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

 • AK

  Geçen yıl Öğrencileri çalışkan yada orta çalışkan olarak ayırmaları okul başarısı için sadece o sınıflara odaklanmalari olarak bizim açımızdan en büyük hata oldu bu yilda aynı şekilde yapılmaması umudu içindeyiz7.sinif ve 8.sinif öğrencilerini pisikoljik olarak motive etmek,onun dışında son derecede kendini her konuda geliştiren bir okulsunuz

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Öneriniz için teşekkür ediyoruz. Görüşünüz mutlaka dikkate alınacaktır. Güneşli İstanbul Lider Koleji ailesinde uzun yıllar birlikte olmak dileğiyle.

 • SA

  3 yıldır bu okuldayız. Her şeyiyle mükemmel bir eğitim sistemi ve kadrosu var. Yönetim ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Her problemimiz ile ilgileniyorlar.

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

 • ka

  Çocuğunuzu bıraktığınızda aklınızın asla kalmayacağı bir kurum. Güler yüzlü idaresi ve öğretmenleriyle eğitimi bu okulda almak büyük şans.

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

 • MH

  2.bir dil Almanca mesela olabilir uygulamalı dersler olabilir yemekler daha çocuklara hitaben yemekler olabilir

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Öneriniz için teşekkür ediyoruz. Görüşünüz mutlaka dikkate alınacaktır. Güneşli İstanbul Lider Koleji ailesinde uzun yıllar birlikte olmak dileğiyle.

 • AA

  Güleryüzlü ve dinamik bir kadrosu var. Oğlum okulda çok mutlu. İlgi ve alakalarından dolayı idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.Sosyal etkinliklere daha fazla yer verilebilir.

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

 • EO

  Çok ilgili ve alakalı öğretmenlere sahip donanımlı inanılmaz derecede temiz ve hijyen bir okul.Öğretmenlere çok fazla karisilmamasi gerekiyor yoksa hakimiyet kuramazlar.Mesleklerini daha iyi icra edebilmeleri için buna ihtiyaçları var

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

 • İA

  Okul ile ilgili her konuda bize yardımcı olan Aydın ATEŞ Hocamıza teşekkür ediyorum Sınıf öğretmenimiz Ehlinaz hocaya da teşekkürlerYemeklerin temizliğine önem verilmesini dileriz

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

 • Eg

  İlgi için teşekkür ederimBasarı sınıf ayrımı olsun istemiyorum Olacaksada, oğlum basarılı sınıfta olmalı 7 sınıfta baya etkilendi dersleri düştü 7a sınıfında

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Öneriniz için teşekkür ediyoruz. Görüşünüz mutlaka dikkate alınacaktır. Güneşli Bil Koleji ailesinde uzun yıllar birlikte olmak dileğiyle.

 • HA

  Eğitimi ve öğretmenleri gayet başarılı aradığımız da mutlaka dönüş alabiliyoruzEğitimi güzel yemek konusunda şikayetler geliyor çocuklardan yemekleri düzeltirlerse daha iyi olacak

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

 • ÇK

  Öğretmenleri ilgili , donanımlı , öğrencilerini davranış ve derslerine takipte bulunan disiplinli bir okul

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

 • Kızım devlet okulundaydı. Kardeşimin tavsiyesiyle okula kayıt yaptırdım. 1 sene içerisinde kızımda test çözümleme, dil gelişimi anlamında birçok olumlu yönlerin geliştiğini fark ettim.

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

 • Nk

  Yaklaşık olarak 5 yıldır çocuğum bu okulda aldığımız eğitim sayesinde çocuğum oldukça yetenekli bir birey haline geldi yaşımız ilerledikçe sosyo kulturel seviyemiz kazanımlarımız daha da artıyor. Okulumuzun bir velisi olarak bize bu 5 yılda kattıkları için teşekkür ediyoruz.

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

 • A

  Ortaokul kademesi akademik eğitim anlamında çok güçlü. 8. sınıf öğrencileri her sene çok güzel liselere yerleşiyor.

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

 • HY

  Öğrencilerin her alanda güzel çalışmaları olan çocukların akademik ve kişisel eğitime önem veren cumhuriyet çocukları yetiştiren bir okul

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

 • Rg

  Akademik destekleme, kişisel gelişim, bireysel çalışmalar ve öğrencileri hayata hazırlama konusunda çok başarılı bir okul.

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

 • MT

  İki evladım da burada. Birisi anasınıfında diğeri de 6.sınıf oldu. Çocuklarıma verilen eğitimden de gösterilen emekten de memnunum. Değerli öğretmenlerimize, yöneticilerine ve emek veren diğer tüm çalışanlara teşekkür ediyorum.

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

 • BC

  Yönetici ve öğretmenlerin ilgi ve alakası çok iyi.Kültür gezileri, fiziksel etkinlikler biraz daha artırılabilir. Yemekhane salata olması çok güzel. Sevilmeyen menüler yemek listesinden çıkarılabilir.

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

 • NK

  Yemi müdürümüz Semahat hn la birlikte çok büyük ilerleme katedildi.çocuklarımızın huzurla kaliteli bir eğitim aldıkları bölgenin en iyilerinden bir kurum. Oğlum dan sonra kızımıda kaydettirdim. Başarıların devamını dilerim.

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

 • OK

  3 yılımızı geride biraktigimiz okulumuzda ogretmenlerimizle her an iletisimde olabilmek cok degerli. Egitim konusundaki ozverili calismalari icin de tesekkur ediyorum.Tesekkurler

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

 • EA

  LGS sınavında aldığımız başarı adına tüm okul yönetimi ve öğretmenlerimize şükranlarımı sunarım. Harika bir 4 senenin ardından buradan mezun olan oğlum ve ailem adına çok teşekkür ederiz.

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

 • Güler yüzlü personel ilgili öğretmen ve idare her aradığımızda ulaşabildiğimiz ve yardımcı olan okul yönetimi verilen eğitime göre fiyatlar uygun mükemmel bir okul herkese tavsiye ederim

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

 • CA

  Mükemmel bir eğitim, çok güzel öğrenci takibi, güler yüzlü ve anlayışlı öğretmenler. Bir okuldan beklenen herşey var dana ne olsun.

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

 • BS

  Okula ilk girdiğimizde çok sıcak bir ortamla karşılaştık. Personelde güler yüzlü ve sıcak kanlıydı çok hoşumuza gitti.

 • Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu

  Okulun Cevabı:

  Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

icon Senin Yorumun
icon

Bu okul hakkındaki yorumunu çok merak ediyoruz!

Bu okul ile ilgili tecrübelerini yazarak
çocuklarını bu okula yazdırmak isteyen velilerin karar sürecine yardımcı
olabilirsin.

Özel İstanbul Lider Koleji Güneşli Kampüsü Ortaokulu İletişim Bilgileri

Güneşli Mahallesi, Mahmutbey Caddesi, 1297. Sokak, No:8, Bağcılar / İstanbul
0 212 963 2075
Okul Hemen Sizi Arasın!
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun. Okul sizi hemen arasın.

Aradığınız Okul ile Hemen Ücretsiz İletişime Geçin!
Sizi arayalım.

Okul Seçerken
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Hemen Arayın!

0212 963 08 28
Harita
Lütfen Bekleyin

Okul.com.tr İndirimi

BAĞCILAR SGK ÇALIŞANLARINA ÖZEL %40 ERKEN KAYIT İNDİRİMİ

Bağcılar SGK ile okulumuz arasında imzalanan iş birliği protokolü ile çalışanlarına özel 2023-2024 eğitim öğretim yılı için geçerli olmak üzere %40 erken kayıt indirimi uygulanmaktadır.


14 Haziran'a kadar.

Okul Fiyatı - Tam Gün

Aylık Ödeme: 8500 TL - İndirimi Gör

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum