fb
Onaylanmış Okul Profili
Özel Başakşehir Petek Koleji Ortaokulu

Özel Başakşehir Petek Koleji Ortaokulu

Okulu Paylaş!
 • twitter share
 • facebook share
 • mail share

Genel Bilgiler

Psikolojik Danışman: Var
Sınıf Mevcudu: 18
Okul Saatleri:
Tam gün: 08:00/17:00

Özel Başakşehir Petek Koleji Ortaokulu Hakkında

6 Basamaklı Petek Eğitim Sistemi ile geleceğe hazırız!

Petek Ortaokulu'nda eğitim ve öğretim, temel pedagojik ilkeler ve değerler eğitimi üzerine oturtulmuştur. Öğrencilerimizin sosyal, akademik, bilişsel, ahlaki, duygusal, psikolojik tüm yönleri ile gelişmesi hedeflenir. Öğrencilerinizin gelişimi danışman öğretmenleri tarafından yakından takip edilir ve yönlendirilir. Akademik, bilimsel, tutarlı, güvenilir, hayata bağlı, değişimle bağlantılı Petek Eğitim Modeli; asıl gücünü her bir öğrenciye tek tek değer vermesinden ve her öğrencinin özündeki değerler ile kendini gerçekleştirme olanağı sağlamasından almaktadır.

Amacımız, insanı tanıyan ve insanın bütününü eğitmeye önem veren, hızla değişen dünyaya hakim olduğu algısı, yetenekleri ve yabancı dil becerisi ile yorumlayabilen; güçlü bir karaktere sahip, cesur ve donanımlı insanlar yetiştirmektir.

Akademik Başarı:

Özel Başakşehir Petek Koleji Ortaokulu’nda öğrencilerin seviyelerine göre olarak hazırlanmış eğitim programı ile öğrencilere akademik öz güven kazandırmak, öğrencilerin akademik başarı seviyelerini en üst düzeye çıkarmak kurumun amacını oluşturmaktadır. Bu çerçevede çağdaş öğrenme modellerinden biri olan tam öğrenme yaklaşımına dayalı olarak oluşturulan bir müfredat uygulanmaktadır. Dönem başında uygulanan hazır bulunuşluk sınavı ile eğitim-öğretim faaliyetleri öğrenci seviyesine uygun olarak şekillendirilmektedir. Öğrenci seviyesine uygun eğitim öğretim içerikleri, kaynaklar, yardımcı kaynaklar, interaktif eğitim sistemlerinin kullanıldığı öğretim faaliyetleri 18 kişilik sınıflarda ve örnek olay, araştırma inceleme, fısıltı grupları, münazara, zıt panel, istasyon, psiko-drama, drama gibi çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak öğrencilerin tecrübe ederek öğrenmesine olanak sağlanmaktadır. Petek Tarama Sınavları ile öğrencilerin akademik başarıları takip edilir ve yönlendirilir. Öğrenciler ihtiyaçlarına göre birebir etüt, bireysel performans çalışmaları, grup etütleri, birebir soru çözümü gibi tamamlama çalışmalarına yönlendirilirler. Ayrıca Özel Başakşehir Petek Koleji Ortaokulu'nda uygulanan Türkiye geneli sınavlar ile öğrencilerin Türkiye geneli bireysel ve kitlesel akademik başarıları ölçülmektedir. LGS hazırlığı anlamında her hafta sonu 8.sınıflarımız için deneme sınavı uygulanmaktadır. Ara tatillerde şehir dışı LGS hızlandırılmış hazırlık kampları ile ciddi LGS hazırlıkları yapılmaktadır.
Merkezi sınavlara hazırlık kapsamında sınava girecek olan öğrencilerin başka bir desteğe ihtiyaç duymadan sadece okul eğitimi ile başarıya ulaşmalarını sağlayacak eğitim-öğretim çalışmaları yürütülmektedir. Sadece 8.sınıflar için Eğitim Öğretim yılı içerisinde 70 adet çok farklı saygın yayınlarla öğrencilerimiz LGS’ye hazırlanmaktadır. Dönem içersinde LGS hedefleri anlamında da Rehber öğretmenleri nezdinde seminerlerle sitres yönetimi,sınav kaygısı,verimli ders çalışma teknik ve yöntemleriyle öğrenciler adeta motive dilerek kuşatılmaktadır.Öğrencilerimize Nitelikli Lise gezileri ile ve hedefler oluşturulmaktadır.
Etüt çalışmaları uygulanan ünite tarama sınavları ve deneme sınavları sonuçlarından elde edilen veriler değerlendirilerek öğrencilerin öğrenme eksiklerini tamamlamak, öğrendikleri bilgilerin daha iyi pekişmesini sağlamak ve konulara hakimiyetlerini güçlendirmek amacıyla planlı ve sistemli olarak uygulanır.

Etüt ve Ofis Programları:

Uygulanan ünite tarama sınavları ve deneme sınavları sonuçlarından elde edilen veriler ışığında öğrencilerimizin öğrenme eksiklerini tamamlamak, öğrendikleri bilgilerin daha iyi pekişmesini sağlamak ve konulara hâkimiyetlerini güçlendirmek amacıyla planlı ve sistemli olarak uygulanır.

Değerler Eğitimi:

Gençliğe geçiş dönemi olarak gördüğümüz bu dönemde öğrencilerimizin değerler eğitimi okulumuzun vazgeçilmez unsurlarındandır. Öğrencilerimizin gelişim özellikleri göz önüne alınarak oluşturulan değer eğitimimizin ana eksenlerini, Kur’an eğitimi, Peygamberimizin örnek hayatı, ibadet ve kulluk bilinci oluşturmaktadır. Kur’an’ın güzel ve kurallarına uygun olarak okunması, peygamberimizin örnek hayatının davranışlarımıza yansıması, Kur’an’ı doğru anlama eğitim anlayışımızın odağıdır. Değerler eğimi sohbetleri, cami gezileri, tarihi mekân gezileri, yardım kampanyaları, haftanın değeri, ayın değeri çalışmaları, kimsesiz çocuk ve bakıma muhtaç yaşlılara yardımlar bu bağlamda yaptığımız önemli çalışmalardır.


Yabancı Dil Eğitimi:

Anaokulunda başlayan yabancı dil eğitimi ortaokulumuzda da titizlikle üzerinde durulan bir boyuttadır. Öğrencilerimizi İngilizce ve Arapça dillerine hakim, bu dilleri konuşabilen, bu dillerden metinler çevirebilen, dinlediğini anlayan ve bu diller ile fikir, görüş ve düşüncelerini açıklayabilen bireyler olması için uzman eğitimci kadromuz tarafından hazırlanan bir yabancı dil eğitimi programı uygulamaktayız. Ders içeriğini zenginleştirmek için çeşitli yardımcı kaynakların yanı sıra interaktif eğitim sistemlerinden de faydalanmaktayız. Native speaker ile öğrencilerimiz konuşma pratiğini geliştirirken, writing dersi ile yazma becerilenin gelişmesine olanak sağlamaktayız. Yine çeşitli turistik mekânlara yapılan ziyaretler ile öğrencilerimizin yaşayarak öğrenmelerine imkan sağlamaktayız. Uluslar arası sınavlar ile de öğrencilerimizin dil gelişimini yakından takip etmekteyiz.

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler:

Ortaokulumuzda öğrencilerimiz kendilerinin organize ettiği sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği birçok programa da destek olurlar. Düzenlenen kültür gezileri ile yurdumuzun tarihi, kültürel mekanlarını tanıma fırsatı elde ederler. Okulumuzda düzenlenen seminerler kapsamında bir çok tanınmış yazar, şair ve sanatçı ile sohbet etme imkanı da yine öğrencilerimizin entelektüel birikimlerini zenginleştiren bir başka husustur. Ayrıca seviyelerine uygun olarak oluşturulmuş okuma listesindeki kitapları da okuma saati olarak belirlenmiş zaman diliminde okur ve kitap sohbetleri ve münazara çalışmaları kapsamında okudukları kitapların kritiğini yaparlar.

FARKLILIKLARIMIZ

(Yeteneği keşfeden ve işleyen okul)

Yetenek Okulu

Spora, müziğe, resime, şiire, sanata, tiyatroya yetenekli çocuklarımızın bu yeteneklerini keşfeden atölyelerimiz onların bu yeteneklerine yatırım yapıyor ve bu alanda onları hayata hazırlıyor. Onlar yetenekleri doğrultusunda sanat eserleri üretirken, sizler de onların bu yeteneklerini keşfetmenin sevincini yaşayacaksınız. Her çocukta açığa çıkmayı bekleyen bir yetenek gizlidir!

Yaşam Okulu

Hayatın içinde, gelecekte ona gerekecek ne varsa Petek Koleji sunmaya hazır. Yaşama becerisinin sadece akademik eğitim ile sağlanamayacağının bilincindeyiz. Bu doğrultuda terzilikten tutun, aşçılığa, çiftçilikten tutun ev ekonomisine kadar her şeyi burada öğrenecekler.

Havacılık ve Pilot Eğitimi:
Okulumuz tam anlamıyla öğrencilerimize vizyon kazandırmayı da hedeflediğinden ilkokuldan itibaren robotik kodlama,ortaokullarda Havacılık, model uçak yapma, ulusal ve uluslar arası yarışmalarda öğrencilerimizi hazırlama, lise düzeyinde de sivil havacılık anlamında kurs ve yarışmalarla yapmış olduğu eğitimi sertifikalandırarak geleceğin havacılarını yetiştirme gayretindedir.
Sorumlu Okul

Atık pil toplama , yardımlaşma kolu faaliyetleri , bilinç çalışmaları, bültenler, dönüşüm çalışmaları (plastik, kağıt) , yarışmalar - ödüller , huzur evleri, sokak hayvanları, sokak çocukları gibi konularda onları bilinçlendiriyor ve Sosyal sorumluluk çalışmaları yaptırıyoruz. Sorumlu bireyler, liderliğe adım adım ilerliyor!

Her anlamda Güvenli Okul (Covid 19 Önlemleri)

Çocuklarımızın sağlıklarına önem veriyor ve güvenliklerini tehdit edecek tüm tehlikelere karşı onları koruyor ve bilinçlendiriyoruz. Okul ortamlarımızı tamamen onların güvenliğini sağlayacak şekilde dizayn etmiş olup, çocuklarınız bizim çocuklarımızdır felsefesiyle gelecek nesilin üzerine titriyoruz.
Kovid 19,Pandemi kapsamında da okulumuzda tüm önlemler alınmış olup bu kapsamda tüm öğrencilerimiz okul bahçesine girdiği andan itibaren ateşi ölçülerek alınmakta, sosyal mesafe kurallarına göre sınıf ve koridorlarda yürümeleri sağlanmaktadır. Velilerimizin kaygıları ve Milli Eğitimin tavsiyeleri dikkate alınarak okulumuzda doktor velilerimizden müteşekkil Pandemi Sağlık Kurulu oluşturulmuş olup alınacak önlemler kapsamında istişareler yapılmaktadır. Okul aile birliğinin ve doktor velilerimizin tavsiyeleri dikkate alınarak okulumuzda tüm sınıflarda dezenfekten çalışmaları her gün düzenli olarak yapılmaktadır. Öğrenci mevcudu azaltılarak sınıflarımızın mevcudu azaltılmıştır. Öğrencilerin dikkatini çekecek ve pandemi farkındalılığını sağlayacak görsellerle donatılmıştır. Öğrencilerimiz yemekhanede sosyal mesafe kuralına uygun olarak yemeklerini almaları sağlanmakta ve şeffaf siperatörlerle bölünmüş olan alanlara oturmaları sağlanmaktadır. Özellikle küçük yaş gruplarının olduğu sınıflarda masalar tek kişilik dizayn edilmiş olup siperatörlerle sosyal mesafe sağlanmıştır.
Okulumuzda Revir hizmetinin ve sürekli hemşiresinin bulunması, olası durumlarda ilk müdahale yeri olarak hizmet vermesi velilerimizin de güvenini sağlamaktadır.
Petek okullarımız her bir kademesinde Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul kapsamında olup covid sürecinde de yapmış olduğu pandemi hazırlığı ile TSE “Okulum Temiz” projesi kapsamında da çalışmalarını yürütmektedir.


Petek Okullarında Yemek Hizmeti Bir Başkadır.
Yemek hizmeti tamamen doğal olarak tereyağı ve sıkma zeytinyağı ile üretilmekte olup sabah öğlen ve akşam atıştırmalığı şeklinde üç öğün olarak öğrecilerimize sağlıklı ev yemeklerini sunmakta, kantinsiz okul olarak hizmet vermektedir.

Çevreci Okul
Okulumuz doğacı eko okul kapsamında projeler yürütmekte olup geniş ferah alanlarıyla öğrencilerimize birçok farklı hizmeti birlikte sunmaktadır.
Her öğrencimizin hobi bahçesi uygulaması,hayvanat bahçesi ile adeta doğa ile iç içe ve doğal hayatı öğreten ortamlarıyla öğrencilerimizi kuşatmaktadır.

PETEK OKULLARINDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
Altı Basamaklı Petek Eğitim Modelimizin ayrılmaz bir parçası olan rehberlik ve psikolojik danışmanlık çalışmaları; çağdaş, bilimsel, yenilikçi anlayış ile çocuklarımızın ilgi ve ihtiyaçları temel alınarak sürdürülmektedir.
AMACIMIZ
Her bir öğrencimizin biricik ve özel olduğunun farkında olarak, kendilerini keşfetmelerine ve sosyal çevrelerine uyum sağlamalarına katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz. Öğrencilerimizin problem çözme becerilerini güçlendirmek, akademik ve sosyal özgüven kazanmalarına yardımcı olmak, zamanı etkin kullanarak planlama ve organizasyon yetilerini pekiştirmek, empatiye dayalı ve duyarlı bir arkadaşlık ilişkisi oluşturma konusunda öğrencilerimize destek olmak çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır. Bunlarla birlikte, en önemli gayemiz çocuklarımızın mutlu ve üretici bireyler olarak yetişmelerine rehberlik yapmaktır.
TEMEL PRENSİPLERİMİZ
• Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerimiz her öğrencimize açıktır ve öğrencilerimiz ile velilerimiz için erişilebilir olmak önceliğimizdir.
• Her öğrenci özeldir, bireysel farklılıkları önemli ve değerlidir.
• Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri kapsamında gerekli durumlarda okul dışı uzmanlarla iş birliği içerisinde çalışmalar sürdürülür.
• Rehberlik ve psikolojik danışmanlık kapsamında yapılan görüşmelerde gizlilik ve gönüllülük esastır.

1. ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALAR:
Her öğrenci kayıt sürecinden başlayarak rehberlik ve psikolojik danışma birimimiz tarafından değerlendirilir, görüşme ve tanıma sürecimiz başlamış olur. Öğrencilerimizi çok boyutlu olarak tanımaya yönelik bireysel ve sınıf düzeyinde yıl boyunca çalışmalar devam eder.Öğrencilerimize ortaokulda;
• Görsel ve işitsel dikkat testleri ve çalışmaları,
• Kendilik ve aile algısına yönelik destekleyici envanter uygulamaları, arkadaşlık ve sosyal iletişim becerilerine yönelik çalışma ve etkinlikler,
• Geleceklerini; ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geliştirebilmeleri için kariyer rehberliği yapılmaktadır.
2. VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR:
Öğrencilerle yapılan çalışmalar kapsamında velilerimizle iş birliğine önem verilmektedir. Bu doğrultuda;
• Bireysel görüşmeler
• Bilgilendirici yayınlar
• Seminer, konferans ve atölye çalışmaları yapılmaktadır.

-Çocuk Odaklı Aile Olma
-Çocuklarda İletişim Becerisi ve Sosyal Nezaket Geliştirme
-Dijital Çağda Ebeveyn Olmak
-Kitap Atölyesi,
-Çocuklarda Doyum Erteleme ve Öz Denetim Oluşturma
3. ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR:
Öğretmenlerimizle düzenli olarak sene başında ve dönem içersinde müşavirlik çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmaların amacı:

• Okuldaki uygulamaların eşgüdümlü olarak yürütülebilmesi,
• Öğretmenlerin ortak bir rehberlik anlayışına sahip olması,
• Öğrencilere uygulanacak olan rehberlik etkinliklerinin planlanması,
• Okuldaki tüm olanakların öğrencilerin yararına olacak amaçlarda kullanılmasını sağlama
• Öğretmen motivasyonunu artırma ve eğitimin kalitesini artırma amaçlanmaktadır.

Okula En Çok Sorulan Sorular

● Yemekler okulda mı hazırlanıyor yoksa dışardan mı getiriliyor?

- Okulda hazırlanıyor

● Psikolojik danışman öğrencilerle ne sıklıkla görüşme yapıyor?

- Haftada 1 kere

● Rehberlik servisi tarafında okulda özel ihtiyaçları (yetersizliği) olan öğrencilere yönelik ne tür çalışmalar yapılıyor?

- Aile Görüşmeleri

- Anne-Baba Eğitimleri

- Yönlendirme

- Rehberlik

- Psikolojik Danışma

● Okulun benimsediği özel eğitim sistemi nedir?

- İşbirlikli Öğrenme Modeli

- Çoklu Zeka Modeli

- Yaparak Yaşayarak Öğrenme

● Dersler kaç dakika sürüyor?

- 40 dakika

● Tenefüsler kaç dakika sürüyor?

- 10 dakika

● Branş derslerini kimler veriyor?

- Branş Öğretmenleri

● Her sınıftan kaç şube var?

- 3

● Her yıl kadronuzda öğretmen değişikliği oluyor mu?

- Hayır

● Servis hizmeti kimler tarafından ve nasıl sağlanıyor?

- Bağımsız Taşıma Firması ile

● Okul gezilerinde çocuklara kimler refakat ediyor?

- İdareciler

- Öğretmenler

● Sanat ve spor faaliyetleri için ayda kaç kez etkinlik düzenleniyor?

- 5+

● Güvenlik nasıl sağlanıyor?

- Güvenlik Görevlisi

- Kamera Sistemi

● Okulda görev alan kaç öğretmen var?

- 21+

● Mezun olan öğrencilerinizin bir anadolu lisesine yerleşme oranı nedir?

- %61-70

Yorumlar

 • ES

  İki çocuğumuzu gonderiyoruz, okulda 3. Senemiz, öğretmenlerimizin ilgisi, çocuklarimiza verdikleri değerler eğitimi , fiziki şartları, eğitim kalitesinden oldukça memnunuz

 • NS

  Ortaokul 7 ve ilkokul 3te eğitim gören 2 çocuğum bu okulda. Modern, güvenli, çevreci ve öğrenci merkezli Aynı zamanda akademik öğrenim önem veren bir okul. İdareciler ve öğretmenler yetenekli ve tecrübeli Bu sebeple Herkese tavsiye ederim

 • Ia

  "Okul" teriminin içini sonuna kadar dolduran bir okul. Okul gibi okul. Mentörlük uygulamaları, her öğrencinin eğitim koçunun olması, günlük ödev takibinin yapılması ,alanında yetkin hocaların bulunması gibi bir sürü olumlu şey sayabilirim. Ayrıca bu yaştaki çocuklar için beslenme çok önemli. Beslenme alanında uzman bir okul. Okul kantininin olmaması çocuklar için çok büyük bir avantaj. Ayrıca uzaktan eğitimde de uzman bir kadroya sahip. Özellik ve fen bilgisi öğretmeni Ayfer Hanım çalışkanlığı disiplini öğrenciye olan yaklaşımıyla harika bir öğretmen. Okula değer katıyor. Çocukların birçok spor alanında faaliyet yapabileceği donanıma da sahip.

 • LK

  Kızım Fatıma Kevser 4. sınıftan itibaren Petek Koleji Ortaokulunda ve mezun oldu . Şu anda 2020-2021 eğitim döneminde de kolejin Lise bölümüne devam ediyor. Bizler evlatlarımızı en iyi şekilde eğitmek ve hayata hazırlama konusunda hassasız ne bazen de endişeli. Kızım bir kaynaştırma öğrencisi ve Down Sendromlu bir çocuk .Eğitimi konusunda bazı sıkıntılarımız oldu ta ki Petek Koleji bize kucak açana kadar. Okulun Yönetim biriminden tutun ,yemekhanede servis yapan çalışanlarına kadar önceliği '' Sevgi'' çerçevesinde bir yaklaşım içinde oldular ve bu tutumdan şu ana kadar taviz vermediler. Kendinizi bir okuldan ziyade aile ortamında hissedersiniz; bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Eğitim konusunda geriden gelen bir çocuğa sahip bir anne olarak bu eksikliğini en aza indirgemeyi amaç edindiler . Danışmada bizi karşılayan Betül ve Elif ablamız ailemizin bir parçası oldu. Çocuğumun güvende ve aklım arkada kalmadan eğitim alması benim için büyük şans. Böyle kaliteli okulların Ülkemizde daha da olması temennim. Şunu da belirtmeyi kendi adıma borç bilirim; okulda çocuklarla sosyal bağ ve iletişim kurmada Rehberlik Birimi oldukça başarılı . Toplumsal farkındalıkları aktarım konusunda eğitimleri çocuklara çok faydalı ve kavrayıcı. Ben mutlu bir Petek annesi olarak ailemize dokunan tüm Peteklileri saygı, sevgiyle teşekkürlerimi sunuyorum. Onlar bize dokundu ve ortaya hayata adım adım ilerleyen ve Taekwondo spor branşında bir Dünya Şampiyonu yetişmesine vesile oldular. Gönül rahatlığıyla Liseye kaydını yaptırdık. Belli mi olur belki Üniversite Birimi de oluşuma dahil olur .Eksende ,İnsan önceliği ve eğitim olan böyle kurumlarım daim olması dileklerimle...... TEŞEKKÜRLER

 • Her alanda gönül rahatlığı ile gözünüz arkada kalmadan çocuklarınızı emanet edebileceğiniz bir kurum. Aile ortamında bir okul, mutlaka tavsiye ederim

 • UJ

  2017 teog da en az bir branştan full yapan tamı tamına 134 öğrenci çıkararak adını eğitim sektörüne altın harflerle yazdıran öncü bir kurum. Başarı ve sosyal gelişim istiyorsanız muhakkak incelemeniz gereken bir kurum.

icon Senin Yorumun
icon

Bu okul hakkındaki yorumunu çok merak ediyoruz!

Bu okul ile ilgili tecrübelerini yazarak
çocuklarını bu okula yazdırmak isteyen velilerin karar sürecine yardımcı
olabilirsin.

Özel Başakşehir Petek Koleji Ortaokulu İletişim Bilgileri

Başak Mah. Yeşil Vadi Cad. Saray Sok. No: 1/a (Metrokent Karşısı) Başakşehir – İstanbul
0 212 963 2071
Okul Hemen Sizi Arasın!
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun. Okul sizi hemen arasın.

Aradığınız Okul ile Hemen Ücretsiz İletişime Geçin!
Sizi arayalım.

Okul Seçerken
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Hemen Arayın!

0212 963 08 28

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum