fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Ege Okulları

Ege Okulları hakkında tüm bilgilere hemen ulaşın. Zaman kaybetmeden okul seçimi yapın. Bursluluk ve fiyat bilgilerini görüntüleyin.

Ege Okulları'nda Eğitime Bakış

Ege Okulları, ulusal değerlere bağlı, geleceğin güvenilir liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan eğitim kurumlarıdır. Hukuki, pedagojik, rasyonel ve adil bir altyapı oluşturarak değişimi yakalayabilen, öğrencilerine yaşanılan zamanın gereksinimlerine karşılık düşecek beceriler kazandıran bir kurum olmayı hedeflemektedir. Ayrıca, her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmekte ve bireysel farklılıkları zenginlik olarak kabul etmektedir.

Ege Okulları’nın İngilizce ders programı SMART, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin İngilizce öğrenimini desteklemek için özel olarak geliştirilmiştir. Program, öğrencilerin ilgi duyduğu temalar etrafında şekillendirilmiştir ve öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini matematik, fen bilgisi, müzik ve görsel sanatlar gibi farklı disiplinlerle birleştirme fırsatı sunmaktadır.

Programın hedefi, ilkokul dördüncü sınıfta öğrencilerin Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesi'ne göre (CEFR) A1+/A2 seviyesine ulaşmasını sağlamaktır. Öğrenciler, Cambridge Young Learners sınavlarına katılarak Türkiye ortalamasının üzerinde sonuçlar elde edebilmekte ve aynı zamanda TOEFL Primary Sınavı gibi uluslararası geçerliliği olan sınavlara da katılmaktadır.

Öğrenciler, okulun düzenlediği Quiz Show, Spelling Bee gibi etkinliklerde İngilizceyi eğlenceli bir şekilde kullanma fırsatı bulmaktadır. Ayrıca, eTwinning projeleri kapsamında farklı kültürleri tanırken İngilizceyi aktif olarak kullanarak yeni bilgiler öğrenmektedir.

İkinci yabancı dil eğitimi, 5 yaşından itibaren haftada iki saat Almanca veya Fransızca olarak başlamaktadır. Bu eğitim, ilerleyen kademelerde artan ders saatleriyle mezuniyete kadar devam etmektedir.

Öğrenciler, çoklu zeka kuramına dayalı öğretim yöntemleriyle farklı alanlarda kazanımlar elde etmektedir. İlkokulda temel düzeyde İngilizce öğrenmeye başlayan öğrenciler, ilkokuldan ortaokulun 5. sınıfına geldiklerinde uluslararası sınavlarla Almanca ve Fransızca'da A1 ve A2 seviyesinde resmi dil sertifikalarına sahip olabilmektedir.

Ege Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, tüm kademelerde öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve gelişim dönemi özelliklerini merkeze aldığı kapsamlı gelişimsel ve önleyici rehberlik temelli programını uygulamaktadır.

Bu doğrultuda gerçekleştirilen rehberlik çalışmaları, bireyin kendini en iyi şekilde tanıması ve güçlü yönlerini ortaya çıkarabilmesi için gerekli olan; karar verme, problem çözme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, kişiler arası etkili iletişim, öz farkındalık, empati, duygu farkındalığı gibi temel yaşam becerilerinin alt yapısını öğrencilere kazandırmayı hedeflemektedir. Çalışmalar yürütülürken çözüm odaklı yaklaşım benimsenerek öğrencilere gelişimsel süreçleri içerisinde karşılaşabilecekleri güçlüklerde çözüm yollarını bulmaları konusunda rehberlik edilmektedir. Tüm bu süreç sınıf öğretmeni, aile ve rehber öğretmen işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.


Anaokulu

Ege Okulları Anaokulu, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimlerini desteklemeyi ve güvende hissetmelerini sağlamayı öncelikli olarak hedeflemektedir. Bu amaçla geliştirilen eğitim programı çocukların farklı gelişim özelliklerini göz önünde bulundurmaktadır.

Anaokulunda bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel alanlarda öğrencilere en uygun öğrenme ortamları sunulmaktadır. Günlük program oyunlar, etkinlikler ve projelerle zenginleştirilmekte ve öğrencilere iş birliği, yaratıcı düşünme, sorumluluk alma gibi beceriler kazandırılmaktadır.

4-5 yaş grubundaki öğrenciler, İngilizceyi oyun temelli öğrenme yaklaşımıyla ve iletişimsel yöntemlerle öğrenmektedir. Dersler SMART öğretim programında yer alan temalarla ilişkilendirilerek verilmektedir.

5-6 yaş grubundaki öğrenciler, İngilizce dersi öğretim programı olan SMART ile tanışmaktadır. SMART programı, öğrencilerin yabancı dilde sorgulama, araştırma, sorumluluk alma, işbirliği içinde çalışma, problem çözme ve liderlik becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Yabancı dil çalışmaları, görsel sanatlar ve müzik dersleri gibi multidisipliner yaklaşımlarla desteklenmektedir. Öğrenciler, günlük hayatta İngilizce ile etkileşimde bulunmakta ve İngilizce öğretmenleri, derslerin yanı sıra sınıf ve branş etkinliklerinde de öğrencilere eşlik etmektedir.

Anaokulu öğrencilerinin ilkokula geçiş süreci önemsenmekte ve okula hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerin gelişimlerini ölçmek için envanter uygulamaları yapılmakta ve ihtiyaçlarına yönelik destek sağlanmaktadır. Aynı zamanda duygusal gelişim de gözetilmektedir ve çocukların duygusal zekalarını geliştirmek için çalışmalar yapılmaktadır. İlkokula geçişte okuma ve yazma becerileri kazanabilmeleri için gerekli altyapı oluşturulmaktadır.


İlkokul

Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına bağlı olarak yürütülen ilkokul programı, öğrencilerin ilgi alanları, öğrenme farklılıkları ve hazırbulunuşluk düzeyleri göz önünde bulundurularak zenginleştirilmiş bir içerikle uygulanmaktadır. Öğrenciler, öğrenme sürecine aktif olarak katılarak kendi öğrenmelerinden sorumlu olma konusunda teşvik edilmekte ve öz disiplin anlayışı desteklenmektedir.

Eğitim, değişen çağın yeniliklerine ve gereksinimlerine hızla uyum sağlayabilen dinamik bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle öğretim metotlarının gelişimi ve bilgi alanlarının genişlemesi göz önünde bulundurularak farklı yöntemler ve teknikler kullanılmaktadır. Her öğretim yılında öğrencilerin farklı sınıf öğretmenleri ile bir arada olacağı sınıf öğretmenliği uygulaması, öğrencilerin tanınmasını ve gelişiminin desteklenmesine katkı sağlamaktadır.

Portfolyo çalışmaları, öğrencilerin gelişimini gösteren dosyaların oluşturulmasını ve velilerle paylaşılmasını içermektedir. Hafta içi ve hafta sonu ev çalışmaları, öğrencilerin bilgiyi pekiştirmesi ve öz disiplin kazanması için yapılan çalışmaları kapsamaktadır.


Ortaokul

Ege Okulları Ortaokulu, öğrencilerin akademik başarılarını desteklemek ve kişisel gelişimlerini bir bütün olarak ele almak amacıyla zengin bir eğitim programı sunmaktadır. Ortaokuldan itibaren öğrencilerin akademik gelişimlerini izlemek ve en donanımlı şekilde liseye hazırlamak için akademik izleme çalışmaları yapmaktadır. Bu kapsamda sanat ve spor gibi alanları da içeren geniş bir akademik içerik sunulmaktadır.

Toplumsal sorumluluk bilincinin kazanılmasına önem verilmekte ve öğrenciler çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak toplum hizmeti çalışmalarına katılmaktadır. Öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri ve özgüven kazanmaları için iletişim becerileri önemsenmektedir.

Edebi eser okuma programı, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırırken özgüven, topluluk önünde konuşma ve yazma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Yıllık proje uygulaması ve bilim, spor, sanat dallarında öğrenci katılımı teşvik edilmektedir.

Ege Okulları Ortaokulu, Model Birleşmiş Milletler (J-MUN) çalışmaları ile öğrencilerin uluslararası ilişkiler, diplomasi, insan hakları gibi konularda bilgi ve becerilerini geliştirmektedir. Bu konferanslarda öğrenciler, iletişim, liderlik, karar verme ve müzakere yeteneklerini geliştirme fırsatı bulmaktadır.

Ortaokuldan liseye geçiş sürecinde, okul öğrencilerine akademik destek sunarak ulusal sınavlara hazırlık yapmaktadır. 5. sınıftan itibaren başlayan bu hazırlık süreci, akademik izleme sistemi (ABİS) ve konu kazanım testleri gibi araçlarla desteklenmektedir. Ayrıca, eğitsel rehberlik çalışmaları ve bireysel görüşmelerle öğrencilerin ihtiyaçları belirlenmekte ve akademik başarıları artırılmaktadır.

Sınava hazırlık için yaz dönemi ve hafta sonu kursları sunulmaktadır. Bu kurslar, 7. sınıftan itibaren başlayarak öğrencilere ulusal sınavlara yönelik hazırlık yapma fırsatı tanımaktadır. Deneme sınavları ve danışman öğretmenlerin desteğiyle öğrencilerin akademik performansları takip edilmekte ve geliştirme planları oluşturulmaktadır.


Lise

Ege Okulları Anadolu Lisesi, öğrencilere yaşam boyu gerekli bilgi, beceri, davranış, tutum ve değerleri kazandırma misyonuna odaklanmaktadır. Özgüven, girişimcilik, toplumsal sorumluluk ve yurttaşlık bilinci gibi değerleri öğrencilere aşılamayı amaçlamaktadır.

Kurum, öğrencilere bilim ve teknoloji kültürünü aşılamak için Bilim Kurulu oluşturmuştur. Bu kurul, öğrencileri bilimsel düşünmeye ve bilimsel projelere katılmaya teşvik etmekte ve ulusal/uluslararası bilim olimpiyatlarında başarılar elde etmelerine yardımcı olmaktadır.

Okul, öğrencilerini üniversite sınavlarına hazırlamak için kapsamlı bir rehberlik programı sunmaktadır. Bu program, üniversite hazırlık dersleri, deneme sınavları, sınav başvurularından gibi süreçleri kapsamaktadır.

Mesleki Gölge Programı, Üniversite Günü ve Mezunlar Zirvesi etkinlikleri ile öğrenciler meslek sahipleriyle bir gün geçirme, üniversiteleri tanıma ve mezunların kariyer deneyimlerini dinleme fırsatına sahip olmaktadır. Bu sayede meslekler ve gelecekleri hakkında daha fazla bilgi edinme imkanı bulmaktadır.

Model Birleşmiş Milletler (MUN) kulübü, öğrencilerin Birleşmiş Milletler delegesi olarak uluslararası konferanslara katılmalarını teşvik etmektedir. Bu etkinlikler, öğrencilerin araştırma, liderlik ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca öğrencilere yurt dışında eğitim alma fırsatları konusunda rehberlik edilmektedir.

Özel Ege Okulları Tanıtım Filmi
Ege Okulları Fiyatları 2024

Ege Okulları Fiyatları 2024 - 2025

İzmir'de eğitim faaliyetlerini sürdüren Ege Lisesi 2024 - 2025 eğitim ve öğretim yılı fiyatlarını belirledi. Anaokulu ücretine yemek dahildir. İlan edilen tüm ücretlere KDV dahil edilmiştir.

Ege Okulları 2024 - 2025 Eğitim Dönemi Fiyatları
Eğitim Şekli Eğitim Fiyatı Yemek Fiyatı
Anaokulu 140.168 TL - 385.000 TL 84.480 TL - 88.000 TL
İlkokul 186.891 TL - 412.500 TL 84.480 TL - 88.000 TL
Ortaokul 186.891 TL - 440.000 TL 84.480 TL - 88.000 TL
Lise 214.924 TL - 478.500 TL 84.480 TL - 88.000 TL
Ege Okulları İndirimleri
Ege Okulları Yorumları
Devamını Gör
Ege Okulları'nda Eğitime Bakış
Özel Ege Okulları Tanıtım Filmi
Ege Okulları Fiyatları 2024
Ege Okulları Galeriler
Ege Okulları Yorumları

Ege Okulları Kampüsleri

Ege Okulları kampüsleri bilgilerine ulaşın.

Ege Okulları Bornova Kampüsü
İzmir / Bornova
comment-icon 6 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
İzmir Bornova ilçesindeki Özel Ege Okulları İlkokulu çocukların eğitim ve öğretimlerini uzman ve profesyonel eğitimciler...
Daha Fazla Kampüs Görüntüle

Ege Okulları için tüm kampüslerine tek numara üzerinden ulaşım sağlayın!

Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum