fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Koru Okulları

Koru Okulları hakkında tüm bilgilere ulaşın! Kampüs kampüs detaylı bilgi, fiyat bilgileri ve daha fazlasını inceleyin!

Koru Okulları'nda Eğitime Bakış

KORU Okulları, İstanbul'un Tuzla ilçesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde eğitim vermektedir. Okul, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönergeleriyle uyumlu bir şekilde öğrencilerin akademik mükemmeliyetini, küresel farkındalıkları artırmayı, liderlik ve sorumluluk becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Topluma hizmet de okul için önemli bir yer tutmaktadır, tüm öğrenciler topluma hizmet projelerine katılmaktadır.

Kurum, araştıran, sorgulayan, kültürel farklılıklara saygı gösteren ve hoşgörülü bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Eğitim programı ulusal ve uluslararası bakış açılarını içermekte ve öğrencilerin yaşam boyu öğrenme bilincine sahip, çevrelerine etki yapabilen, hoşgörülü ve sevgi dolu bireyler olmalarını teşvik etmektedir.

KORU Okulları, öğrencilerin kariyer ve üniversite planlamalarına rehberlik etmek için kariyer danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmakta ve yükseköğretim programlarına yerleşmelerini desteklemektedir.

Velilerle işbirliği içinde çalışmayı önemseyen okul, veli toplantıları, portfolyo sunumları, veli bültenleri, okul-aile birliği toplantıları gibi etkinliklerle velilerin çocuklarının eğitim süreçlerini yakından takip etmelerini teşvik etmektedir. Ayrıca, rehberlik hizmetleri ve veli eğitim seminerleri aracılığıyla velilere destek sunmaktadır.

KORU Okulları'nın temel prensipleri, öğrenme odaklı bir yaklaşım benimsemek, her bireyin benzersiz olduğunu kabul etmek, kişilik gelişimine önem vermek, toplumsal çeşitliliğe saygı göstermek ve topluma hizmet etmektir. Çift dillilik, öğrenci ihtiyaçlarına özgü ve değiştirilebilir rehberlik uygulamaları, işbirliği ve geri bildirim hizmetleri gibi yenilikçi yaklaşımlarla öğrenci gelişimine odaklanılmaktadır.


Anaokulu

Koru Okulları Anaokulu, öğrencilerin eğitimini araştırmaya, keşfetmeye ve deneyimlemeye dayalı özgün programlarla şekillendirmektedir. Bu süreçte öğrencilerin yaş gelişim özellikleri, sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel yetenekleri göz önünde bulundurulmaktadır. Her öğrencinin benzersizliğine vurgu yapılarak, bireysel ihtiyaçlarına uygun öğrenme ortamları oluşturulmaktadır. Anaokulu öğrencileri, oyun ve proje temelli öğrenmeyi teşvik eden bir programla yeni bilgileri keşfederken aynı zamanda ilgi alanlarını ve yeteneklerini geliştirme fırsatı bulmaktadır.

Güvenli bir atmosferde büyüyen çocuklar, değişen dünyaya uyum sağlama, kültürel değerleri anlama, vicdan sahibi olma, özgüven kazanma ve sorumluluk alma becerileri edinmektedir. Koru Okulları Anaokulu öğrencileri, kendilerini değerli hisseden, dil öğrenmeye hevesli olan, farklılıklara saygı duyan bireyler olarak yetişmektedir.


İlkokul

Koru Okulları İlkokulu, öğrencilere teori ve pratiğin iç içe geçtiği, farklı disiplinlerin bir araya geldiği bir öğrenme ortamı sunmaktadır. İlkokul döneminde öğrenciler, hayat boyu kullanacakları temel becerileri kazanmaya başlamaktadır. Bu süreç, uygulamalı geziler, kütüphane araştırmaları, atölye ve saha çalışmaları, sanatsal ve sportif etkinliklerle destekleyerek zenginleştirilmektedir. Okul, İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere üç dilde eğitim sunmaktadır.

Koru Okulları, dijital çağın içinde büyüyen ilkokul öğrencilerinin yenilikleri benimsemelerini desteklerken, aynı zamanda geleneksel değerlere önem vermektedir. Öğrencilere araştırma yapma, analiz etme, problem çözme ve işbirliği yapma becerileri kazandıran programlarıyla, onları yaratıcı düşünmeye ve sorgulamaya teşvik etmektedir. İlkokul öğrencileri, sadece yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmekle kalmamakta, aynı zamanda toplumsal sorunlara akılcı çözümler üretmeyi öğrenmektedir.

Koru Okulları'ndaki akademik projeler, bilginin pratiğe döküldüğü, öğrencilere araştırma ve sorgulama fırsatı veren çok yönlü bir öğrenme deneyimi sunmaktadır. Bu projeler, öğrencilerin ilgi alanlarını keşfetmelerini, farklı disiplinlerde bilgi ve beceri geliştirmelerini ve akademik ve sosyal becerilerini birleştirerek sonuçları değerlendirmelerini teşvik etmektedir.

Koru Okulları İlkokul öğrencileri, bu süreçte öğretmenleriyle işbirliği yaparak projelerini geliştirmektedir. Öğrenciler; öğrenmeyi hayatla ilişkilendirebilen, tasarım odaklı düşünen, fikirlerini ifade etmekten çekinmeyen, sorumluluk bilincine sahip, toplumsal olayları önemseyen, çevre bilincine sahip bireyler olarak yetişmektedir.


Ortaokul

Ortaokul dönemi, öğrencilerin fiziksel, entelektüel ve duygusal açıdan hızlı bir dönüşüm yaşadığı bir süreçtir. Koru Okulları Ortaokulu, öğrencilere bu zorlu dönemi keyifli bir eğitim programıyla geçirme fırsatı sunmaktadır. Bu süreçte sadece akademik değil, sosyal ve duygusal olarak da kendilerini geliştirmelerine büyük önem vermektedir.

Kurum, öğrencilerin farklı öğrenme biçimlerini esas alarak onların güçlü yönlerini vurgularken zayıf yönlerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Her öğrencinin kendi öğrenme stilini tanımasına olanak sağlamakta ve hayat boyu kullanacakları "öğrenme becerisini" kazanmalarını desteklemektedir.

Disiplinler arası projeler, aktiviteler, etkinlikler ve gezilerle desteklenen eğitim programı, öğrencileri merak etmeye, araştırmaya, üretmeye ve paylaşmaya teşvik etmektedir. Koru Okulları Ortaokulu öğrencileri, özgün ve çok yönlü düşünme, muhakeme etme, bireysel ve grup çalışması gibi temel becerilerini geliştirmektedir. Aynı zamanda zorluklarla başa çıkmayı, hata yapmaktan korkmamayı öğrenmektedir.

Liseye hazırlık süreci, öğrencilerin akademik becerilerini sistematik bir şekilde geliştirmelerine dayanmaktadır. Öğrenciler, kendilerini tanıyarak güçlü ve zayıf yönlerini görmekte, böylece sınav kaygısıyla başa çıkabilmektedir. 6. sınıftan itibaren haftalık ölçme-değerlendirme çalışmaları ve 8. sınıfta düzenlenen etüt çalışmaları, öğrencilerin liseye hazırlıklarını desteklemektedir.

Ortaokul öğrencilerinin duygusal ve sosyal gelişimlerini korumak ve desteklemek için rehberlik ve kulüp çalışmaları da önemli bir rol oynamaktadır.

Ortaokul öğrencileri, sadece öğretmenlerinden değil, aynı zamanda arkadaşlarından da öğrenme fırsatına sahiptir. Koru Okulları Ortaokulu öğrencileri yaratıcı düşünen, sınav kaygısını yönetebilen, dijital okuryazarlık becerilerine sahip, liderlik ve empati gibi önemli özellikler taşıyan bireyler olarak yetişmektedir.


Anadolu Lisesi

Özel Koru Anadolu Lisesi, öncelikli olarak öğrencilerin kendi geleceklerini şekillendirebilmelerini hedeflemektedir. Kurumda İngilizce, Almanca ve Fransızca dâhil olmak üzere üç farklı dilde eğitim sunulmaktadır.

Lise, bir "yaşam merkezi" olarak kabul edilmekte ve öğrencilere bilgiye erişme ve öğrendiklerini paylaşma fırsatı sunmaktadır. Öğrenciler, akademik, sosyal, ulusal ve uluslararası projelere ve etkinliklere aktif katılım sağlayarak yaparak ve yaşayarak öğrenme deneyimi kazanmaktadır.

Okulun sunduğu geniş faaliyetler, öğrencilere inisiyatif alma, toplumsal sorumluluk bilinci geliştirme, hayal kurma becerileri kazandırmakta ve bu hayalleri gerçekleştirmeleri için onları cesaretlendirmektedir. Bu dönemde öğrenciler, amaçları doğrultusunda ilerlerken hata yapmaktan çekinmemeyi öğrenmektedir.

Eğitim programı; projeler, saha çalışmaları ve konferans katılımlarıyla desteklenmekte ve öğrencilere en az iki yabancı dil öğrenme fırsatı sunmaktadır. Öğrenciler, kültürlerarası iletişime açık bir şekilde yetişmekte ve geleceklerini fütürist bir bakış açısıyla tasarlamaktadır.

Koru Okulları Anadolu Lisesi öğrencileri, bilimsel veriye nasıl ulaşacaklarını ve nasıl değerlendireceklerini bilen, toplumsal değerlere saygılı dünya vatandaşları olarak yetişmekte ve en az iki yabancı dilde kendilerini ifade edebilmektedir. Öğrenciler başarı için risk alabilen, teknolojinin hayatlarını kontrol etmesine izin vermeyen, teslimiyetçi olmadıkları gibi inandıklarını savunmaktan çekinmeyen, adaletin önemini bilen bireyler olarak mezun olmaktadır.

Koru Okulları Tanıtım Filmi
Koru Okulları İndirimleri
Koru Okulları Yorumları
Devamını Gör
Koru Okulları'nda Eğitime Bakış
Koru Okulları Tanıtım Filmi
Koru Okulları Galeriler
Koru Okulları Yorumları

Koru Okulları Kampüsleri

Koru Okulları kampüsleri bilgilerine ulaşın.

Tuzla Koru Okulları Kampüsü
İstanbul / Tuzla
comment-icon 16 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel Boğaziçi Akademi Koleji Ortaokulu İstanbul’un Tuzla ilçesinde yer almaktadır. Okul 2018 – 2019 eğitim öğretim yılın...
Daha Fazla Kampüs Görüntüle

Koru Okulları için tüm kampüslerine tek numara üzerinden ulaşım sağlayın!

Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum